Navždy nás opustil Ing. Ivan Gróf

  

V sobotu 14. mája 2022 sme sa v Nitre navždy rozlúčili s dlhoročným pracovníkom slovenského agropotravinárstva Ing. Ivanom Grófom, ktorý nás nečakane opustil vo veku 55 rokov.

Ing. Ivan Gróf celý svoj profesionálny život zasvätil hydinárskemu odvetviu. Narodil sa 1.apríla 1967 v Bratislave,   detstvo a mladosť prežil v Stupave. Stredoškolské štúdium absolvoval na Strednej poľnohospodárskej školy v Ivanke pri Dunaji, kde sa   zameral na chov hydiny. V roku 1989 ukončil štúdium na zootechnickom odbore Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Po  skončení vysokej školy  nastúpil do spoločnosti Novogal Dvory nad Žitavou ako zootechnik, od roku 1996 tu pôsobil ako výrobný námestník riaditeľa. V roku 2002 prešiel do spoločnosti Hybrav Veľký Lapáš na pozíciu riaditeľa s výzvou zachrániť tento upadajúci podnik. Tu naplno využil svoje odborné a manažérske schopnosti a hydinársky podnik, zaoberajúci sa výkrmom kurčiat a produkciou vajec, pozdvihol a zabezpečil jeho rozvoj. V Hybrave pôsobil takmer 20 rokov. K svojej práci vždy pristupoval so zodpovednosťou jemu vlastnou a častokrát sa neváhal obliecť do montérok a gumákov, ak si to situácia vyžadovala a bolo potrebné vypomôcť aj priamo v chove hydiny. V novembri 2021 nastúpil do Liaharenského podniku Nitra na pozíciu výrobného námestníka, kde pracoval až do svojej smrti.

Ing. Ivan Gróf svoje schopnosti a bohaté profesionálne skúsenosti odovzdával aj v rámci aktívneho pôsobenia vo viacerých samosprávnych agropotravinárskych organizáciach. V rokoch 2007-2016 pôsobil v Dozornej rade Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Nitre a následne v rokoch 2016-2022 bol členom predstavenstva RPPK v Nitre. V rokoch 2012-2022 bol predsedom Dozornej rady Únie hydinárov Slovenska, kde sa zapájal do mnohých aktivít zameraných na podporu a rozvoj chovu a spracovania hydiny na Slovensku. Počas svojho profesionálneho života aktívne spolupracoval aj so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. V Ing. Ivanovi Grófovi stráca naše agropotravinárstvo a  predovšetkým hydinárstvo zodpovedného pracovníka, špičkového odborníka a schopného manažéra.  

Česť jeho pamiatke.

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.