Vitajte na webstránke Únie hydinárov Slovenska

Práve ste si otvorili webovú stránku Únie hydinárov Slovenska, ktorá je stavovskou, dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou slovenských liaharov, chovateľov a spracovateľov hydiny a producentov slepačích vajec. Únia vznikla v roku 1996 a v súčasnosti má 40 členov. Riadi ju predstavenstvo kontrolované dozornou radou.

Vajcia

Naše poslanie

  • zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov na úrovni ministerstiev, parlamentu a iných orgánov štátnej správy a samosprávy
  • podieľať sa na tvorbe alebo novelizácii právnych predpisov a noriem súvisiacich s podnikateľskou činnosťou v agropotravinárskom sektore a osobitne v hydinárskom priemysle
  • spolupracovať so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou pri zabezpečovaní vysokej úrovni zdravia hydiny a zdravotnej nezávadnosti hydinových potravín
  • sledovať vývoj na trhu s hydinou a vajciami
  • organizovať odborné aktivity – semináre, konzultácie, poradenstvo a účasť na výstavách

Aktuality

Koronakríza zvyšuje hydinárom náklady

Plynulé zásobovanie trhu hydinou a vajíčkami aj v náročných podmienkach koronakrízy a núdzového stavu je každodennou snahou a záujmom všetkých slovenských hydinárov. Hoci už niekoľko mesiacov pracujú v náročných podmienkach.

15. 02. 2021 - 12:04

Budeme čoskoro hydinové mäso iba dovážať?

Napätá situácia v hydinárskom odvetví na Slovensku a nevšímavosť zo strany štátu nenecháva ľahostajnú agropotravinársku komoru. Vo svojom blogu sa jej venuje predseda SPPK Emil Macho.

23. 12. 2020 - 19:43

Fetiš nízkych cien likviduje domácu výrobu

O alarmujúcom stave hydinárskeho odvetvia na Slovensku , o príčinách a spôsoboch riešenia hovorili na stretnutí s novinármi predstavitelia ÚHS spoločne s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emilom Machom.

03. 12. 2020 - 16:45

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.