Vitajte na webstránke Únie hydinárov Slovenska

Práve ste si otvorili webovú stránku Únie hydinárov Slovenska, ktorá je stavovskou, dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou slovenských liaharov, chovateľov a spracovateľov hydiny a producentov slepačích vajec. Únia vznikla v roku 1996 a v súčasnosti má 40 členov. Riadi ju predstavenstvo kontrolované dozornou radou.

Vajcia

Naše poslanie

  • zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov na úrovni ministerstiev, parlamentu a iných orgánov štátnej správy a samosprávy
  • podieľať sa na tvorbe alebo novelizácii právnych predpisov a noriem súvisiacich s podnikateľskou činnosťou v agropotravinárskom sektore a osobitne v hydinárskom priemysle
  • spolupracovať so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou pri zabezpečovaní vysokej úrovni zdravia hydiny a zdravotnej nezávadnosti hydinových potravín
  • sledovať vývoj na trhu s hydinou a vajciami
  • organizovať odborné aktivity – semináre, konzultácie, poradenstvo a účasť na výstavách

Aktuality

Vyše 20% jatočnej hydiny išlo von

V roku 2020 sa z vyprodukovanej živej jatočnej hydiny vyviezlo do cudziny na zahraničné bitúnky 11 miliónov kusov, čo predstavuje 22 % produkcie v SR. Dôvodom sú z roka na rok rastúce dovozy hydinového mäsa na Slovensko.

18. 10. 2021 - 09:37

Terajšie odbytové ceny sú neudržateľné

Rastúce ceny kŕmnych zmesí, energií, pohonných látok, ceny práce, protipandemické opatrenia a ďalšie náklady enormne zasahujú chovateľov a spracovateľov hydiny. Aký to môže mať na nich dopad, o tom informovali novinárov.

28. 09. 2021 - 07:50

Ing. Jozef Öszi od nás navždy odišiel

Slovenské agropotravinárstvo zasiahla smutná správa. Vo veku 67 rokov zomrel úspešný podnikateľ a manažér, ktorý sa výrazne presadil aj v hydinárskom odvetví - Ing. Jozef Öszi.

25. 08. 2021 - 18:34

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.