Vitajte na webstránke Únie hydinárov Slovenska

Práve ste si otvorili webovú stránku Únie hydinárov Slovenska, ktorá je stavovskou, dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou slovenských liaharov, chovateľov a spracovateľov hydiny a producentov slepačích vajec. Únia vznikla v roku 1996 a v súčasnosti má 40 členov. Riadi ju predstavenstvo kontrolované dozornou radou.

Vajcia

Naše poslanie

  • zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov na úrovni ministerstiev, parlamentu a iných orgánov štátnej správy a samosprávy
  • podieľať sa na tvorbe alebo novelizácii právnych predpisov a noriem súvisiacich s podnikateľskou činnosťou v agropotravinárskom sektore a osobitne v hydinárskom priemysle
  • spolupracovať so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou pri zabezpečovaní vysokej úrovni zdravia hydiny a zdravotnej nezávadnosti hydinových potravín
  • sledovať vývoj na trhu s hydinou a vajciami
  • organizovať odborné aktivity – semináre, konzultácie, poradenstvo a účasť na výstavách

Aktuality

Vajíčková hrozba zo zahraničia dorazila aj na Slovensko

Kauza za kauzou, aj tak by sme mohli charakterizovať dovážené hydinárske produkty zo zahraničia. Namiesto aby sme sa z nich poučili, všetko ide ďalej akoby sa nič nestalo.

11. 08. 2017 - 16:36

Seminár ÚHS bude už v okóbri

Odborný seminár hydinárov v posledných rokoch získal medzinárodný rozmer a aj tentokrát ponúkne každému veľa podnetných informácii. Radi na seminári privítame každého, kto má o nové trendy v hydinárstve záujem.

09. 08. 2017 - 08:55

Ďaľší potravinový škandál mimo hraníc Slovenska

Európske krajiny majú ďaľší potravinový škandál - kontaminované vajcia v Holandsku, ktorý postupne presahuje hranice tejto krajiny.

08. 08. 2017 - 15:27

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.