Vitajte na webstránke Únie hydinárov Slovenska

Práve ste si otvorili webovú stránku Únie hydinárov Slovenska, ktorá je stavovskou, dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou slovenských liaharov, chovateľov a spracovateľov hydiny a producentov slepačích vajec. Únia vznikla v roku 1996 a v súčasnosti má 40 členov. Riadi ju predstavenstvo kontrolované dozornou radou.

Vajcia

Naše poslanie

  • zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov na úrovni ministerstiev, parlamentu a iných orgánov štátnej správy a samosprávy
  • podieľať sa na tvorbe alebo novelizácii právnych predpisov a noriem súvisiacich s podnikateľskou činnosťou v agropotravinárskom sektore a osobitne v hydinárskom priemysle
  • spolupracovať so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou pri zabezpečovaní vysokej úrovni zdravia hydiny a zdravotnej nezávadnosti hydinových potravín
  • sledovať vývoj na trhu s hydinou a vajciami
  • organizovať odborné aktivity – semináre, konzultácie, poradenstvo a účasť na výstavách

Aktuality

Ministerka Matečná s hydinármi o nekalých obchodných praktikách

S nekalými obchodnými praktikami obchodných reťazcov sa dlhodobo stretávajú slovenskí potravinári. Aj preto ministerka pôdohospodárstva navštívila niektorých z nich, aby hovorila o riešení tohto neudržateľného stavu.

20. 04. 2018 - 08:35

Koncepcia verzus realita: téma hydina

Živočíšna výroba na Slovensku , vrátane hydinárskeho odvetvia, je v zlom stave. Kto môže za to, že Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva sa neplní?

03. 04. 2018 - 11:36

Intenzívne a zároveň ekologicky

Ochrana životného prostredia je dôležitou súčasťou činnosti chovateľov hydiny. Aj preto ÚHS zorganizovala pracovné stretnutie s odborníkmi o najlepších dostupných technikách tak, ako ich vyžadujú európske inštitúcie.

02. 03. 2018 - 10:17

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.