Vitajte na webstránke Únie hydinárov Slovenska

Práve ste si otvorili webovú stránku Únie hydinárov Slovenska, ktorá je stavovskou, dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou slovenských liaharov, chovateľov a spracovateľov hydiny a producentov slepačích vajec. Únia vznikla v roku 1996 a v súčasnosti má 40 členov. Riadi ju predstavenstvo kontrolované dozornou radou.

Vajcia

Naše poslanie

  • zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov na úrovni ministerstiev, parlamentu a iných orgánov štátnej správy a samosprávy
  • podieľať sa na tvorbe alebo novelizácii právnych predpisov a noriem súvisiacich s podnikateľskou činnosťou v agropotravinárskom sektore a osobitne v hydinárskom priemysle
  • spolupracovať so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou pri zabezpečovaní vysokej úrovni zdravia hydiny a zdravotnej nezávadnosti hydinových potravín
  • sledovať vývoj na trhu s hydinou a vajciami
  • organizovať odborné aktivity – semináre, konzultácie, poradenstvo a účasť na výstavách

Aktuality

Klietkové chovy nosníc? Pre a proti

Tlak zahraničných obchodných reťazcov, ktoré chcú skončiť s predajom vajec z klietkových chovov, čo podporujú aj rôzni aktivisti, ktorí ani nevedia, ako taký chov vyzerá, nenecháva ľahostajnými odborníkov venujúcim sa tejto problematike.

05. 03. 2019 - 12:16

Rozlišujme medzi výrobcom a dodávateľom

Viete, z akej hydiny pripravili minútku v jedálni, do ktorej chodíte na obedy? Dostanete od vedúcej školskej jedálne presnú odpoveď na otázku, z akého kurčaťa urobili deťom rezne? Nie vždy je ľahké dôjsť k presnej odpovedi.

21. 02. 2019 - 11:52

Má byť stravník informovaný o pôvode hydinového mäsa?

Elektronické i printové média sa spravodajsky podrobne venovali tlačovej besede Únie hydinárov Slovenska k podielu domácej hydiny a vajec na pultoch predajní a v stravovacích zariadeniach.

11. 02. 2019 - 16:39

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.