Vitajte na webstránke Únie hydinárov Slovenska

Práve ste si otvorili webovú stránku Únie hydinárov Slovenska, ktorá je stavovskou, dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou slovenských liaharov, chovateľov a spracovateľov hydiny a producentov slepačích vajec. Únia vznikla v roku 1996 a v súčasnosti má 40 členov. Riadi ju predstavenstvo kontrolované dozornou radou.

Vajcia

Naše poslanie

  • zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov na úrovni ministerstiev, parlamentu a iných orgánov štátnej správy a samosprávy
  • podieľať sa na tvorbe alebo novelizácii právnych predpisov a noriem súvisiacich s podnikateľskou činnosťou v agropotravinárskom sektore a osobitne v hydinárskom priemysle
  • spolupracovať so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou pri zabezpečovaní vysokej úrovni zdravia hydiny a zdravotnej nezávadnosti hydinových potravín
  • sledovať vývoj na trhu s hydinou a vajciami
  • organizovať odborné aktivity – semináre, konzultácie, poradenstvo a účasť na výstavách

Aktuality

Množstvo informácií aj podnetov pre všetkých

Únia hydinárov Slovenska zorganizovala už 27. odborný seminár, na ktorom sme zaznamenali rekordný počet účastníkov. Vystúpenia odborníkov im ponúkli množstvo podnetov do ďalšej práce.

05. 10. 2017 - 08:58

Na seminár ÚHS už v októbri

Už tradičné pracovné stretnutie hydinárov bude v tomto roku už v októbri, čiže skôr ako po minulé roky. ÚHS na ňom rada privíta všetkých bez rozdielu či sú, alebo nie sú členmi únie.

24. 08. 2017 - 18:26

Sme sebestační s ponukou kvalitných a nezávadných vajec

Únia hydinárov Slovenska zorganizovala tlačovú besedu, na ktorej poskytli jej členovia odpovede na otázky, ktoré momentálne rezonujú vo verejnosti.

24. 08. 2017 - 12:36

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.