Vitajte na webstránke Únie hydinárov Slovenska

Práve ste si otvorili webovú stránku Únie hydinárov Slovenska, ktorá je stavovskou, dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou slovenských liaharov, chovateľov a spracovateľov hydiny a producentov slepačích vajec. Únia vznikla v roku 1996 a v súčasnosti má 40 členov. Riadi ju predstavenstvo kontrolované dozornou radou.

Vajcia

Naše poslanie

  • zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov na úrovni ministerstiev, parlamentu a iných orgánov štátnej správy a samosprávy
  • podieľať sa na tvorbe alebo novelizácii právnych predpisov a noriem súvisiacich s podnikateľskou činnosťou v agropotravinárskom sektore a osobitne v hydinárskom priemysle
  • spolupracovať so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou pri zabezpečovaní vysokej úrovni zdravia hydiny a zdravotnej nezávadnosti hydinových potravín
  • sledovať vývoj na trhu s hydinou a vajciami
  • organizovať odborné aktivity – semináre, konzultácie, poradenstvo a účasť na výstavách

Aktuality

Ani v roku 2021 nebola systémová podpora chovu hydiny

Zatiaľ čo väčšina krajín EÚ štedro čerpá podpory určené na chov hydiny, na Slovensku systémová podpora stále chýba.

09. 01. 2022 - 17:03

Rok 2022 bude rokom rastu výrobných nákladov

Nie príliš optimistický sa pozerajú na rok 2022 chovatelia a spracovatelia hydiny. V konečnom dôsledku sa to prejaví na ďalšom poklese sebestačnosti a masívnom dovoze hydiny zo zahraničia.

04. 01. 2022 - 18:58

Drahá výroba, nízke odbytové ceny

Súčasná situácia nie je dobrá a lepšia nie je ani perspektíva - odznelo na tlačovej besede ÚHS k problematike výroby vajec. Informovali Daniel Molnár z ÚHS a Ladislav Birčák z Novogalu.

23. 11. 2021 - 11:41

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.