O nových trendoch v chove hydiny a vo výrobe vajec

V snahe sprostredkovať hydinárom najnovšie poznatky z oblasti liahnutia, chovu a spracovania hydiny a produkcie slepačích vajec organizuje Únia hydinárov Slovenska pravidelne odborný Seminár ÚHS. Po dvojročnej prestávke vynútenej protipandemickými opatreniami sa koncom novembra už na jeho 30. ročníku  zúčastnilo rekordných vyše 220 ľudí nielen zo Slovenska, ale  aj z viacerých európskych krajín.

Domáci a zahraniční odborníci, výskumníci a vedeckí pracovníci pri prezentovaní najnovších trendov v oblasti hydinárstva kládli dôraz predovšetkým na výživu zvierat a zabezpečenie ich zdravého vývoja bez negatívnych vonkajších vplyvov, ako aj na prezentáciu najnovších technológii pre chov brojlerov i nosníc.

Pri hodnotení aktuálnej situácie a charakterizovaní problémov v chovoch hydiny na Slovensku poukázal riaditeľ ÚHS Daniel Molnár predovšetkým na výrazný rast výrobných nákladov, predovšetkým rozhodujúcich položiek, akými sú kŕmne zmesi, energie a obalové materiály, čo sa nevyhnutne musí preniesť do predajných cien hydinového mäsa a vajec. Hydinári zároveň očakávajú aj štátnu pomoc,  pretože bez nej nedokážu byť konkurencieschopní importovanému tovaru. Ako uviedol zástupca  Českomoravskej druběžárskej únie Zdeněk Štepánek, hoci sebestačnosť v hydinovom mäse je u našich susedov vyššia ako na Slovensku a pohybuje sa na úrovni 65 percent, s dovozmi častokrát menej kvalitného tovaru sa stretávajú aj oni. V poslednom čase registrujú hlasy ochranárskych organizácii, aby sa podobne ako to bolo pri zákaze chovu nosníc v klietkych, obmedzil chov klasických brojlerových kurčiat a chovatelia sa orientovali len na pomaly rastúce kurčatá. Tu však treba vziať do úvahy, že tieto sú pre spotrebiteľa až dvojnásobne drahšie.

Za najstrmšie rastúcu položku označujú hydinári kŕmne zmesi, ktoré predstavujú až 60 percent nákladov. Dôvody ich zvyšovania ozrejmil zástupca popredného európskeho výrobcu kŕmnych zmesí Oldřich Blažek.. Za hlavnú príčinu označil razantný rast cien obilnín, ktoré len za posledných 6 mesiacov išli hore dvojnásobne. Pestovatelia obchodujú drahšie aj proteínové suroviny, ako sú sója, repka či slnečnica. Navyše podľa krmivárov je tu aj neochota farmárov predávať olejniny na výrobu kŕmnych zmesí.

Doc. Ladislav Molnár z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach charakterizoval vo svojej prednáške mykotoxíny a ich vplyv na zdravie a produkciu hydiny. Táto problematiky podľa neho stále naberá na dôležitosti aj vzhľadom na prebiehajúce klimatické zmeny.Aj aktuálne jesenné hlmisté a vlhké počasie je ideálne pre vysokú koncentráciu plesní v kŕmnych zmesiach, ktoré sa môžu dostať do zažívacieho traktu zvierat a keďže plesní je viac druhov, najhorší je ich synergický účinok. To má potom dopad na nižšiu úžitkovosť a znáškovosť hydiny, prípadne až na zvýšenú mortalitu. Hoci existujú rýchle testy na zistenie mykotoxínov, pre prevenciu je nevyhnutná  pravidelná komunikácia chovateľov s veterinárnymi lekármi.

Na cielenú ochranu hydiny poukázal vo svojom vystúpení predstaviteľ spoločnosti, ktorá má vo svojej ponuke ako novinku šumivé tablety, ktoré sú určené na dodávanie probiotik prostredníctvom pitnej vody a tým posilňujú celkové zdravie čriev zvierat.   

Vzhľadom na aktuálny rast cien elektriny a plynu hovorili odborníci aj o hľadaní úspor týchto položiek pri prevádzke hál na výkrm brojlerov, ale aj prezentovali nové technológie pre ich chov. Čo môžu chovatelia robiť okamžite a bez výraznejších nákladov, je výmena klasického osvetlenia za úspornejšie LED svietidlá, dbať v zimných mesiacoch na dôsledné zamedzenie prúdenia studeného vzduchu do hál cez otvorené dvere a okná, skrátenie času naskladňovania, resp. vyskladňovania hydiny, pričom treba dbať na to, aby haly zbytočne “nevymrzli”.

 Chovatelia a spracovatelia hydiny dostali množstvo ďaľších aktuálnych informácii týkajúcich sa napríklad rizikových a skrytých miest pri prevencii a zdolávaní nákaz, o vplyve esterov mastných kyselín na podporu integrity a zdravia tráviaceho traktu hydiny, o vektorových vakcínach a nových možnostiach vo vakcináciach jednodňových kurčiat či o procese pŕchnutia v priebehu odchovu nosníc Súčasťou  Seminára ÚHS je každoročne  oceňovanie dlhoročných úspešných pracovníkov v slovenskom hydinárstve.  Tentokrát si ocenenie prevzali Jozef Halveland z HSH Veľké Zálužie a Imre Nagy zo spoločnosti Agrostaar KB Kráľov Brod. In memoriam boli ocenení aj dvaja dlhoroční vedúci predstavitelia Únie hydinárov Slovenska a výrazné osobnosti slovenského poľnohospodárstva a hydinárstva, ktorí počas predchádzajúcich dvoch rokov naše rady navždy opustili – Ing. Jozef őszi a Ing. Ivan Gróf.

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.