NAHLASOVANIE DOVOZOV A PREDAJA POTRAVÍN

Od 1. novembra 2011 nadobudol účinnosť Zákon č. 349/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách. Jednou z dôležitých zmien, ktorú presadzovala Únia hydinárov Slovenska je nahlasovacia povinnosť dovozcov niektorých druhov potravín, medzi ktoré zákonodarca zaradil aj hydinu.

 

§7 bol doplnený o ods. 3:

 

"Príjemca zásielky produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a ovocia v mieste určenia je povinný elektronicky najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej RVPS príchod zásielky živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a ovocia, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo.“

 

NAHLASOVANIE DOVOZOV:
Kto? - príjemca zásielky v mieste určenia
Čo? - produkty živočíšneho pôvodu, nespracovaná zelenina a ovocie
Kedy? - najneskôr 24 hodín vopred
Komu? - príslušnej RVPS
Nahlasuje sa? - príchod zásielky, miesto jej určenia, krajina pôvodu, druh zásielky, množstvo

 

§26 bol doplnený o ods. 3:
" Obec vopred nahlási predaj potravín na trhových miestach príslušnej RVPS."

 

 

NAHLASOVANIE PREDAJA
Kto? - obec
Čo? - predaj potravín na trhových miestach
Kedy? - vopred
Komu? - príslušnej RVPS
Predovšetkým obchodníci považujú túto povinnosť za zbytočnú byrokraciu. Ako však ukazujú skúsenosti z iných krajín, napríklad z Českej republiky, kde túto povinnosť majú dovozcovia od mája, jej zavedenie prináša prvé pozitívne výsledky v prospech spotrebiteľa.
Skúsenosti z ČR:
Obdobie od 30.5. do 31.8.2011:
Kontrola 388 zásielok – 1275 ton hydinového mäsa a výrobkov 

Výsledky: 

15 zásielok – porušenie legislatívnych požiadaviek (2 prípady zvýšený obsah vody)
4 zásielky z POL – vrátené do miesta pôvodu (2x hydinové mechanicky separované mäso 43,5 tony, 2x kuracie diely 9 ton)
1 zásielka z POL – zlikvidovaná (hydinové mäsové výrobky 600 kg)

Obdobie september 2011:
Výsledky:
3 zásielky nevyhovujúceho hydinového mäsa z FRA, NEM a POL – vyše 60 ton – likvidácia alebo vrátenie do krajiny pôvodu

 

Daniel Molnár
riaditeľ ÚHS

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.