Ani v roku 2021 nebola systémová podpora chovu hydiny

  

Bratislava 6. januára (TASR) - Zásadným problémom chovateľov hydiny v SR je skutočnosť, že ani v roku 2021 nebola spustená systémová podpora chovu hydiny. Uviedol to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár pri hodnotení minulého roku.

Pripomenul, že v januári 2020 bol v Bruseli schválený druhý dodatok k schéme štátnej pomoci na prevenciu, kontrolu a eradikáciu ochorení zvierat. "Dodatkom k schéme bola rozšírená finančná pomoc o opatrenia v chovoch hydiny. Prostredníctvom schémy majú byť preplatené oprávnené výdavky na čistenie a dezinfekciu technológií a chovných priestorov, ako aj na na ošetrenie krmiva a napájacej vody," priblížil.

Napriek tomu, že schéma je platná už dva roky a bolo vypracované a schválené usmernenie k tejto schéme, finančné prostriedky na naplnenie schémy neboli podľa Molnára vyčlenené a výzva nebola k zverejnená. "V Českej republike prostredníctvom tejto podpory dostali v roku 2021 chovatelia hydiny pomoc vo výške 35,5 milióna eur," informoval.

Zdôraznil, že tieto zahraničné štátne podpory výrazne znižujú konkurencieschopnosť slovenských producentov a spracovateľov hydiny. "Nemožnosť čerpania finančnej pomoci v SR výrazne zvyšuje výrobné náklady na chov a spracovanie hydiny v SR a predražuje slovenskú produkciu," podčiarkol.

Pozitívom v roku 2021 podľa Molnárových slov bolo, že na podporu chovu hydiny boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3,4 milióna eur. "Je to však iba jedna desatina zo sumy, ktorú získali hydinári v susednej Českej republike," dodal riaditeľ ÚHS.

 Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.