Rok 2022 bude rokom rastu výrobných nákladov

Bratislava 2. januára (TASR) - Únia hydinárov Slovenska (ÚHS) v roku 2022 očakáva ďalší rast výrobných nákladov v chove a spracovaní hydiny. Uviedol to pre TASR riaditeľ ÚHS Daniel Molnár. Chovatelia a spracovatelia hydiny podľa neho už teraz avizujú, že od januára 2022 budú mať výrazný nárast cien energií - pri elektrickej energii o viac ako 200 % a plyne o viac ako 500 %.

"Rovnako aj výrobcovia kŕmnych zmesí avizujú v roku 2022 ďalší výrazný rast cien kŕmnych zmesí. Preto bude nevyhnutné ďalšie zvyšovanie odbytových cien za živú hydinu, vajcia, ako aj hydinové mäso tak, aby pokryli zvýšené výrobné náklady," priblížil.

ÚHS podľa Molnára považuje za nevyhnutné prijať súbor účinných a najmä dlhodobých opatrení na ochranu domácich chovateľov a spracovateľov hydiny. Podľa neho nimi mali byť najmä zvýšenie odbytových cien živej jatočnej hydiny, hydinového mäsa a slepačích vajec tak, aby pokrývali výrobné náklady a prinášali primeraný zisk potrebný pre ďalší rozvoj odvetvia. Rovnako aj zavedenie dlhodobej systémovej štátnej pomoci na podporu chovu hydiny v SR v rovnakej výške ako v okolitých krajinách.

Opatreniami by podľa Molnára mali byť aj dôsledné kontroly dovážaného hydinového mäsa, zamedzenie dovozu zdravie ohrozujúcich výrobkov na trh v SR, vedenie obyvateľov k spotrebe slovenských potravín, ako aj zavedenie povinného označovania krajiny pôvodu hydinového mäsa na hornej etikete výrobku a slovenskej vlajky pri cenovke na pultoch reťazcov pri slovenských potravinách.

Upozornil, že ak sa neprijmú účinné a dlhodobé opatrenia na ochranu a podporu domáceho hydinového mäsa a vajec, v najbližšom období bude produkcia živej jatočnej hydiny a hydinového mäsa na Slovensku naďalej rapídne klesať a sebestačnosť sa môže dostať iba na úroveň okolo 30 %.

"Máme dôvodné obavy, že veľké množstvo chovateľov hydiny bude musieť pri súčasnom vývoji výrobných nákladov a odbytových cien ukončiť svoju činnosť a príde k výraznému poklesu spracovania slovenskej hydiny. Rovnako výrazne poklesne aj podiel slovenského hydinového mäsa na pultoch obchodov. Naopak prebaľovanie a dovozy zahraničného hydinového mäsa budú výrazným spôsobom narastať," dodal Molnár.

 

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.