Ing. Jozef Öszi od nás navždy odišiel

  

V sobotu 21. augusta 2021 nás  vo veku 67 rokov navždy opustila jedna z najvýraznejších osobnosti slovenského agropotravinárstva  Ing. Jozef Öszi.

Vyštudovaný poľnohospodársky inžinier, absolvent Fakulty ekonomiky a manažmentu Poľnohospodárskej univerzity v Nitre začal pracovať na družstve v Kameničnej, neskôr vo Výskumnom ústave v Hurbanove a potom bol hlavným ekonómom na družstve vo Svätom Petri. Po novembrových udalostiach v roku 1989 musel nedobrovoľne z tejto pozície odísť a zostal bez práce. Spolu so svojim niekdajším spolužiakom a priateľom Antonom Zsigom začali podobne ako mnohí ďalší podnikať. V odvetví, ktoré im bolo najbližšie - v agropotravinárstve. Neskôr sa  Ing. Jozef Öszi osamostatnil a začal budovať svoje impérium. Patrí do neho 30 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy prevažne na južnom Slovensku a niekoľko potravinárskych podnikov pôsobiacich najmä v hydinárskom odvetví. Vajcia zo spoločnosti Novogal, Hybrav či Koopera Levice sa dostávajú na trh prostredníctvom ním založenej obchodnej spoločnosti Ovogal farm, čím dosiahol pozíciu lídra v produkcii konzumných slepačích vajec. Ročne ich  vyprodukuje vyše 300 miliónov a vyše 10 tisíc ton brojlerových kurčiat.

Vo firmách, ktoré Öszi vlastnil, len zriedkavo dochádzalo k výmene manažmentu. Ľuďom, ktorých si vybral, dôveroval. K zamestnancom mal pochopenie, vedel si vypočuť ich pripomienky a riešiť ich problémy.

Ako skúsený a úspešný manažér sa Ing. Jozef Öszi aktívne zapájal aj do činnosti profesijných organizácii, pôsobiacich v rezorte. Okrem iného bol v Dozornej rade SPPK  a dlhoročným podpredsedom Únie hydinárov Slovenska. 

 

Česť jeho pamiatke.

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.