Hydina v reťazcoch za ceny, ktoré likvidujú domácu výrobu

 

 

Sebestačnosť Slovenska v produkcii hydinového mäsa sa v posledných rokoch dramaticky znižuje.  Dnes je na úrovni 50 %, čo nás v rámci EÚ radí na posledné miesta. Únia hydinárov Slovenska dlhodobo upozorňuje na kritickú situáciu v chove a spracovaní hydiny v SR. Neustály rast výrobných nákladov, pokles odbytových cien, nárast dovozu hydinového mäsa, absencia systémovej finančnej podpory sektora, neriešenie existujúcich problémov ako aj nedostatočná prezentácia slovenských potravín sa aj v roku 2021 podieľajú na ďalšom zhoršovaní situácie.

Preto Únia hydinárov Slovenska považuje za nevyhnutné prijať komplex účinných opatrení, ktoré zahŕňajú:

- vykonávanie dôsledných kontrol dovážaného hydinového mäsa vrátane kontroly vysledovateľnosti a zamedzenie dovozu zdravie ohrozujúcich výrobkov na náš trh,

- zmena legislatívy o označovaní pôvodu mäsa tak, aby boli informácie o krajine pôvodu uvedené pre spotrebiteľa jasne a zreteľne priamo na hornej etikete výrobku,

- vyčlenenie dostatku finančných prostriedkov na podporu sektora chovu a spracovania hydiny rovnako ako je to v ostatných okolitých krajinách. Veľmi nízka úroveň štátnej pomoci predražuje slovenské produkty a robí z nich nekonkurenčný tovar,

- dlhodobé vedenie spotrebiteľa k spotrebe kvalitných, zdravých a čerstvých slovenských potravín.

Prijatie týchto a ďalších opatrení je o to dôležitejšie, že aktuálna situácia je  poznačená rapídnym rastom cien obilnín, repky a sóje. Každé zvýšenie cien kŕmnych zmesí má totiž zásadný vplyv na rast výrobných nákladov v chove hydine. Spotreba krmív predstavuje 56 % všetkých nákladov spojených s výkrmom hydiny a 45 % všetkých nákladov pri produkcii vajec. Rast cien kŕmnych zmesí má negatívny vplyv aj na produkciu a ceny jednodňovej hydiny.

Od začiatku roku 2021 vzrástli ceny kŕmnych zmesí pre hydinu v priemere o 20 % a chovatelia hydiny majú avizovaný ďalší nárast cien v najbližšom období. V prípade chovu hydiny nie je možné prejsť na lacnejšie krmivá, pretože základ kŕmnych zmesí pre hydinu tvoria obilniny, repka a sója, ktorých cena vzrástla. Zloženie kŕmnych zmesí je nastavené tak, aby boli dosiahnuté požadované parametre chovu. U spracovateľov hydiny sme v roku 2021 zaznamenali aj výrazný nárast cien obalových materiálov na úrovni 20-25 %, čo tiež negatívne vplýva na objem nákladov.

Z týchto dôvodov bude pre slovenských spracovateľov nevyhnutné predávať hydinové mäso a vajcia za vyššie odbytové ceny, ktoré pokryjú ich zvýšené náklady spojené s produkciou živej hydiny, hydinového mäsa a vajec. V prípade, ak nepríde k zvýšeniu odbytových cien za živú jatočnú hydinu, hydinové mäso a vajcia, bude to znamenať ohrozenie chovu a spracovania hydiny na Slovensku, pretože vyrábať so stratou nie je udržateľné. Z dôvodu poklesu odbytových cien za živú hydinu už v závere roka 2020 niektorí chovatelia hydiny obmedzili časť svojej produkcie.Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.