Slovenských vajec je pred Veľkou nocou dostatok

  K  Veľkej noci  oddávna patria aj vajíčka. Nielen ako symbol, ale aj ako súčasť mnohých jedál. Slovenskí veľkoproducenti vajec aj v tejto neľahkej pandemickej dobe dbajú o to, aby vajec bolo na predsviatočnom trhu dostatok. Každý chovateľ je nastavený tak, že práve teraz má plné stavy a maximálnu znášku nosníc. Denná produkcia i uskladnené množstvá sú zárukou toho, že hydinári dokážu absolútne  pokryť potreby trhu. Takže nie je dôvod dovážať ich zo zahraničia, ako to už dnes robia niektoré obchodné reťazce, keď predávajú vajcia z Poľska, Česka, Belgicka a Holandska.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zvyšuje podiel vajec z alternatívnych chovov  na úkor klietkových. Oproti vlaňajšku je to asi o 5 percent viac, čo znamená, že približne štvrtina vajec na trhu od slovenských producentov je z podstielkových, resp. voliérových chovov. Tempo preorientácie na tieto chovy je  podmienené skutočnosťou, že všetky nemalé náklady spojené s prerábkou  technológii pokrývajú  chovatelia výlučne z vlastných prostriedkov. Pritom v iných krajinách majú až polovicu nákladov hradenú zo štátnych zdrojov a tak tempo zvyšovania podielu vajce z ekologickejších  chovov je tam dvojnásobne rýchlejšie.

Cena vajec v tomto predsviatočnom období kopíruje u nás vlaňajšie ceny aj napriek  výskytu vtáčej chrípky v Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Česku či iných krajinách, kde ceny vajec rastú. Súčasná situácia na Slovensku však nie je ďalej  udržateľná, keďže výrobcovia kŕmnych zmesí už avizovali zásadnejšie zvyšovanie cien a pritom práve krmivá predstavujú najväčšiu nákladovú položku chovateľov hydiny a nosníc. Slovenskí hydinári už dlhodobo predávajú pod výrobné náklady  a preto   spoločne s obchodníkmi budú musieť nájsť spoločnú reč pri zvyšovaní cien vajec, ale aj hydiny a hydinového mäsa. V opačnom prípade už na ďalšiu Veľkú noc budú slovenské vajcia vzácnosťou.

 

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.