Fetiš nízkych cien likviduje domácu výrobu

 

 

            Situácia na Slovensku sa v chove a spracovaní hydiny neustále zhoršuje. Slovenskí producenti hydinového mäsa majú čoraz väčší problém presadiť svoje kvalitné produkty do zahraničných obchodných reťazcov, ktoré neustále zvyšujú dovozy a extrémne znižujú ceny dovážaného hydinového mäsa. Keďže náš trh s potravinami je úplne otvorený, na svoje pulty umiestňujú prebytky hydinového mäsa z okolitých krajín – Poľska, Ukrajiny, Rumunska a ČR. Prečo sú ich výrobky lacnejšie? Nuž predovšetkým to spôsobuje spôsob viaczdrojového financovania produkcie hydiny, pričom navyše slovenským hydinárom zvyšujú náklady rôzne vládne opatrenia v podobe zvyšovania minimálnej mzdy, príplatkov za nočnú prácu a za sviatky, vysoké ceny energii a pod. To všetko má za následok že   v cene nemôžu slovenskí hydinári vzdorovať importu, hoci čerstvosťou a kvalitou sú na tom so svojou produkciou lepšie.      

Pokiaľ všetky okolité krajiny neustále zvyšujú výrobu hydinového mäsa a svoje prebytky umiestňujú za extrémne nízke ceny na náš trh, situácia na Slovensku je presne opačná . „Sebestačnosť v produkcii hydinového mäsa v SR klesla za posledné 3 roky z takmer 70 % na 50,5 % v roku 2019 a tento negatívny trend pokračuje aj v posledných mesiacoch roku 2020. Od polovice roku 2020 evidujeme neustále výrazné znižovanie objemu produkcie živej jatočnej hydiny ako aj spracovaného hydinového mäsa v SR“, konštatoval riaditeľ ÚHS Daniel Molnár.  

„Naše odbytové ceny za hydinové mäso z dôvodu tlaku zahraničných obchodných reťazcov neustále klesajú. Zahraničné obchodné reťazce predávajú aktuálne v akciách dovážané poľské kurčatá za cenu 1,29 EUR/kg a poľské a rumunské kuracie rezne za 2,99 EUR/kg, čo predstavuje medziročný pokles týchto akciových cien o 24-32 %. Ceny dovážaného hydinového mäsa sú výrazne pod úrovňou výrobných nákladov v SR a ohrozujú hospodársku súťaž na našom trhu,“ zdôraznil D. Molnár.

„Už len keď si predstavíme situáciu – a to sa nikoho nechcem dotknúť, kde sa v Poľsku a na Ukrajine a v akých podmienkach hydina chová a akým spôsobom sa k nám prepravuje, tak to musí byť pre politikov a spotrebiteľov veľké memento. Vzhľadom na pandémiu, keď aj v okolitých krajinách sú zatvorené reštaurácie či ďalšie stravovacie zariadenia,  školské jedálne takisto nejdú naplno, tak sú tam veľké prebytky hydiny a tie sa potom dostávajú na slovenský trh“, uviedol predseda SPPK Emil Macho.

Pokles odbytových cien za hydinové mäso spôsobil počas roku 2020 pokles tržieb chovateľov hydiny o 3,12 miliónov EUR. Ďalších 6,2 miliónov EUR museli chovateľom zaplatiť porážky hydiny vo forme vyššej nákupnej ceny za živú hydinu oproti okolitým krajinám. Podobne sa pokles odbytových cien dotkol aj porážok hydiny, ktorým počas roku 2020 klesli tržby o 9,3 miliónov EUR. Vrátane platby vyššej nákupnej ceny za živú hydinu strata porážok hydiny počas roku 2020 narástla až o 15,5 miliónov EUR.

„Obchodnou politikou zahraničných reťazcov, nedostatočnou ochranou domácich výrobcov a čoraz častejším fetišom čo najnižších cien za potraviny vrátane hydinového mäsa sa rútime priamo na dno priepasti, ktoré znamená zánik chovu a spracovania hydiny v SR a z ktorej nie je možný návrat. Chovatelia a spracovatelia túto kritickú situáciu nedokážu zvrátiť a bez prijatia účinných a dlhodobých opatrení môže viesť k úplnému zániku odvetvia,“ varuje šéf agropotravinárskej samosprávy E. Macho.

Preto Únia hydinárov Slovenska zaslala na MPaRV SR a ŠVPS SR požiadavku na prijatie účinných a najmä dlhodobých opatrení na ochranu domácich chovateľov a spracovateľov hydiny. Považujeme za nevyhnutné vykonávať dôsledné kontroly dovážaného hydinového mäsa, zamedziť dovozu zdravie ohrozujúcich výrobkov na náš trh, viesť spotrebiteľa k spotrebe kvalitných, zdravých a čerstvých slovenských potravín a vyčleniť dostatok finančných prostriedkov na podporu sektora chovu a spracovania hydiny rovnako ako je to v ostatných okolitých krajinách. Veď napríklad v nám najbližšej Českej republike ide ročne do hydinárskeho odvetvia 16 miliónov eúr, o čom sa slovenským hydinárom môže len snívať.

„V prípade, ak nepríde k prijatiu účinných a dlhodobých opatrení na ochranu a podporu domáceho hydinového mäsa a vajec, do konca roku 2021 bude produkcia živej jatočnej hydiny a hydinového mäsa na Slovensku naďalej rapídne klesať a sebestačnosť sa môže dostať iba na úroveň okolo 30 %. Máme dôvodné obavy, že do konca roku 2021 bude musieť veľké množstvo chovateľov hydiny ukončiť svoju činnosť a spracovanie slovenskej hydiny výrazne poklesne Rovnako výrazne poklesne aj podiel slovenského hydinového mäsa na pultoch obchodov a naopak prebaľovanie a dovozy zahraničného hydinového mäsa budú výrazným spôsobom narastať,“ pripomenul D. Molnár.

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.