List Únie hydinárov Slovenska ministrovi pôdohospodárstva J. Mičovskému

 

Vážený pán Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

 

            Situácia na Slovensku sa v chove a spracovaní hydiny neustále zhoršuje. Slovenskí producenti hydinového mäsa a vajec majú čoraz väčší problém presadiť svoje kvalitné produkty do zahraničných obchodných reťazcov z dôvodu ich nezáujmu. Zahraničné reťazce neustále zvyšujú dovozy a extrémne znižujú ceny zahraničného hydinového mäsa a vajec. Zneužívajú situáciu, že náš trh s potravinami je úplne otvorený a na svoje pulty umiestňujú prebytky hydinového mäsa a vajec z okolitých krajín – Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Českej republiky. Výsledky kontrol ŠVPS SR a desiatky afér s dovážaným mäsom a vajciami za posledných 10 rokov jednoznačne preukazujú, že pri dovážaných prebytkoch ide doslova o odpad, ktorý ohrozuje zdravie našich spotrebiteľov.

            Pokiaľ všetky okolité krajiny neustále zvyšujú produkciu hydinového mäsa a vajec a vyprodukované prebytky umiestňujú za extrémne nízke ceny na náš trh, situácia na Slovensku je úplne opačná. Sebestačnosť v produkcii hydinového mäsa v SR klesla za posledné 3 roky z takmer 70 % na 50,5 % v roku 2019 a tento negatívny trend pokračuje aj v posledných mesiacoch roku 2020. Od polovice roku 2020 evidujeme neustále výrazné znižovanie objemu produkcie živej jatočnej hydiny ako aj spracovaného hydinového mäsa v SR.

Dovozy a záporné saldo zahraničného obchodu s hydinovým mäsom neustále rastú. Za prvých 7 mesiacov tohto roku sa doviezlo do SR 48 042 ton hydinového mäsa a saldo zahraničného obchodu dosiahlo zápornú hodnotu – 60,4 miliónov EUR, čo medziročne predstavuje nárast o 30 %.

Naše odbytové ceny za hydinové mäso z dôvodu tlaku zahraničných obchodných reťazcov neustále klesajú. Zahraničné obchodné reťazce predávajú aktuálne v akciách dovážané poľské kurčatá za cenu 1,29 EUR/kg a poľské a rumunské kuracie rezne za 2,99 EUR/kg, čo predstavuje medziročný pokles týchto akciových cien o 30 %. Ceny dovážaného hydinového mäsa sú výrazne pod úrovňou výrobných nákladov v SR a ohrozujú hospodársku súťaž na našom trhu.

Takouto obchodnou politikou zahraničných reťazcov a nedostatočnou ochranou domácich výrobcov sa rútime priamo na dno priepasti, ktoré znamená zánik chovu a spracovania hydiny v SR a z ktorej nie je možný návrat. Chovatelia a spracovatelia túto kritickú situáciu nedokážu zvrátiť a bez prijatia účinných a dlhodobých opatrení môže viesť k úplnému zániku odvetvia.

            Únia hydinárov Slovenska v poslednom období eviduje zlepšenie spolupráce s MPaRV SR. Rovnako sme radi, že kontroly dovážaného hydinového mäsa zo strany ŠVPS SR naďalej pokračujú. Napriek tomu ich však považujeme za neúčinné. Dôvodom je, že v minulosti boli tieto negatívne výsledky pri dovážaných potravinách prezentované spotrebiteľom v médiách cez tlačové konferencie MPaRV SR a ŠVPS SR. V súčasnej dobe sa spotrebiteľ o zdravotne závadnom mäse z televízie, rozhlasu alebo tlače vôbec nedozvie, a preto sa pri nákupe orientuje iba podľa najnižšej ceny. A v tomto kritériu jednoznačne vyhráva dovážané hydinové mäso.

            Preto sa obraciame na MPaRV SR a ŠVPS SR s požiadavkou na prijatie účinných a najmä dlhodobých opatrení na ochranu domácich chovateľov a spracovateľov hydiny. Je dôležité zamedziť dovozom zdravotne závadných produktov na náš trh, vykonávať dôsledné kontroly dovážaného hydinového mäsa a vajec a prezentovať v médiách všetky nájdené zdravie spotrebiteľa ohrozujúce výrobky, viesť spotrebiteľa k spotrebe kvalitných, zdravých a čerstvých slovenských potravín, intenzívne propagovať slovenské potraviny v médiách a vyčleniť dostatočné množstvo finančných prostriedkov na podporu sektora chovu a spracovania hydiny rovnako ako je to v ostatných okolitých krajinách.

V prípade, ak nepríde k prijatiu účinných a dlhodobých opatrení na ochranu a podporu domáceho hydinového mäsa a vajec, do konca roku 2021 bude produkcia živej jatočnej hydiny a hydinového mäsa na Slovensku naďalej rapídne klesať a sebestačnosť sa môže dostať iba na úroveň okolo 30 %. Máme dôvodné obavy, že do konca roku 2021 bude musieť veľké množstvo chovateľov hydiny ukončiť svoju činnosť a spracovanie slovenskej hydiny výrazne poklesne Rovnako výrazne poklesne aj podiel slovenského hydinového mäsa na pultoch obchodov a naopak prebaľovanie a dovozy zahraničného hydinového mäsa budú výrazným spôsobom narastať.

 

            S úctou

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Timotej Husár, CSc.

                                                                                                                  Predseda   ÚHS

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.