Náklady hydinárom rastú, odbytové ceny klesajú

 

 

Náročná ekonomická realita spôsobená pandémiou  a dlhodobé ignorovanie problémov hydinárskeho odvetvia na Slovensku má za následok postupný pokles sebestačnosti odvetvia a existenčné problémy podnikov, ktoré v ňom pôsobia.  

Ak sa pozrieme na vývoj priemerných ročných mzdových nákladov na 1 zamestnanca v chove hydiny, zistíme, že v rokoch 2018-2020 prišlo k nárastu nákladov o 22,5 %. V období rokov 2016 až 2020 sa zvýšili náklady na energie o 41 % vo výkrme brojlerov a o 56 % v chove nosníc.   Pre spracovateľov hydiny priemerné ročné mzdové náklady na 1 zamestnanca pri   v rokoch 2018 až 2020 narástli o 30,2 %. Keď porovnáme roky 2013 a 2020 zistíme, že nárast mzdových nákladov je až o 57 %. Zvýšili sa aj náklady  na energie,   za posledné 2 roky vzrástli o 16 %. 

 Čo je však pre chovateľov a spracovateľov likvidačné je skutočnosť, že rastu nákladových položiek nezodpovedá vývoj výnosov.

 Keď v roku 2013 bola cena za živú jatočnú hydinu na úrovni 1,01 EUR/kg, dnes je táto cena na úrovni 0,80-0,82 EUR/kg, čo predstavuje pokles o 21 %.  V roku 2013 bola odbytová cena za chladené kura na úrovni 2,09 EUR/kg, v roku 2020 je na úrovni iba 1,85 EUR/kg. To znamená pokles odbytovej ceny o 12 %. Podobná situácia je aj v prípade deleného hydinového mäsa. V roku 2015 bola odbytová cena za kuracie rezne na úrovni 4,43 EUR/kg, v roku 2020 bola v prvom polroku priemerná cena iba na úrovni 3,86 a neustále klesá.

Podľa Únie hydinárov Slovenska treba za tým vidieť  lacné akciové hydinové mäso z dovozu v zahraničných reťazcoch v SR. Dôkazom je skutočnosť, že záporné saldo zahraničného obchodu s hydinovým mäsom v SR za posledné 3 roky neustále rastie. Od roku 2016  takmer 4-násobne o 69,7 miliónov EUR na hodnotu – 93,7 miliónov EUR. Rovnaký vývoj je možné sledovať aj pri množstevnom vyjadrení dovozu   hydinového mäsa, ktorý stúpol od roku 2015 z objemu 48 828 ton na hodnotu 97 171 ton. Dovozy zahraničného hydinového mäsa pokračujú aj v priebehu roku 2020. Za prvých 7 mesiacov tohto roku sa doviezlo do SR 48 042 ton hydinového mäsa a saldo zahraničného obchodu dosiahlo zápornú hodnotu – 60,4 miliónov EUR. Táto situácia je podľa ÚHS neudržateľná, preto je  nevyhnutné riešiť podporu domáceho sektora podobným spôsobom, ako  to robia v iných krajinách EÚ vrátane zoskupenia V 4, aby slovenskí hydinári boli cenovo konkurenční dovozom zo zahraničia.

 

 

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.