Slováci konzumujú polovicu hydinového mäsa zo zahraničia

 

 

Bratislava 5. novembra (TASR) Slováci konzumujú približne polovicu hydinového mäsa zo zahraničia. Uviedol to Ľubomír Urban, tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska (ÚHS). Pripomenul, že hydinové mäso vzhľadom na svoje výživové a dietetické hodnoty patrí na Slovensku k najobľúbenejším potravinám. V poslednom desaťročí však domáci producenti musia odolávať tlakom, ktoré postupne vytláčajú z trhu slovenské kurčatá a tieto sú nahradzované dovozmi z rôznych krajín, a to nielen európskych. "Ak vychádzame z priemernej spotreby hydinového mäsa v SR na terajšej úrovni pohybujúcej sa okolo 26 kilogramov (kg) na obyvateľa, slovenskí hydinári sa na nej podieľajú produkciou len 13,14 kg. To znamená, že približne iba polovica z hydinového mäsa, ktoré Slováci ročne skonzumujú, je zo slovenských chovov a bitúnkov. A to je ukazovateľ, ktorý nás radí na posledné priečky v EÚ," zdôraznil. Táto situácia podľa Urbana núti slovenských hydinárov vyvážať svoju produkciu do zahraničia za výrazne nižšiu cenu, aká je na domácich bitúnkoch. V roku 2019 to bolo vyše 15 % živej hydiny a v tomto roku situácia nie je o nič lepšia. Pritom domáce kapacity sú dostatočné na spracovanie tohto množstva, avšak spracovatelia ho nedokážu predať za ceny, ktoré by aspoň pokryli ich výrobné náklady. Je to pre chov živej hydiny v SR likvidačné, pretože výroba je dlhodobo stratová. Avizoval, že v ďalších týždňoch možno očakávať zhoršovanie situácie u domácich producentov. Vzhľadom na obmedzovanie stravovacích kapacít v zahraničí je totiž predpoklad, že ich lacné prebytky sa budú vo väčšej miere dovážať na Slovensko. ÚHS preto podľa Urbana očakáva od vlády, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR intenzívne a neustále kontroly dovážaného hydinového mäsa. Zároveň apeluje na spotrebiteľov, aby pri nákupoch, či už celých kurčiat, alebo aj jednotlivých hydinových častí, dôkladne sledovali ich pôvod.

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.