Chutný obed zo slovenskej hydiny

 

 

 Kampaňou Zrodené v EÚ podporuje a propaguje Európska únia   kvalitné poľnohospodárske produkty. Príležitosť zapojiť sa do nej dostala aj Únia hydinárov Slovenska. Na stretnutí s novinármi predovšetkým z médií venujúcich sa zdravému životnému štýlu vystúpil s  prezentáciou riaditeľ ÚHS Daniel Molnár. Venoval sa otázkam týkajúcim sa hydinového mäsa ako jednej z najobľúbenejších potravín, zásadám  chovu a spracovania hydiny, pričom upozornil prítomných najmä na kurčatá s pridanou hodnotou, reč bolo aj o označovaní mäsa a čo by si mal spotrebiteľ pri jeho kúpe všímať a ako by mal s ním pred tepelnou úpravou správne manipulovať.

 

Aké sú prednosti hydinového mäsa pre konzumenta?

 

Mäso hydiny v porovnaní s inými druhmi  má výhodné biologické a nutritívne vlastnosti. Má vysoký obsah bielkovín, vrátane esenciálnych aminokyselín, vysoký obsah esenciálnych nenasýtených mastných kyselín a minerálnych látok a nízky obsah tukov,  čo hrá veľmi dôležitú úlohu v prevencii tzv. civilizačných ochorení,  ako sú srdcovo-cievne, onkologické ochorenia, cukrovka, obezita, hypertenzia, osteoporóza ...

Bielkoviny z hydiny sú kvalitné, dobre a ľahko využiteľné a jednotlivé aminokyseliny vrátane esenciálnych sú prítomné v optimálnom pomere. Kvalita bielkoviny sa posudzuje podľa stupňa využiteľnosti pričom bielkovina slepačieho vajca slúži ako kritérium, pretože ju vie  organizmus zúžitkovať na 100%.  Bielkovina z hovädzieho mäsa je v organizme využitá na  68%, zo sóje na 26%, ale z kuracieho mäsa až na 96%.

V modernej výžive je kladne hodnotený aj nízky obsah tuku. V kuracom stehne sa nachádza 3g tuku v 100g jedlého podielu a v prsnej svalovine dokonca len 0,9g. Pre porovnanie hovädzie stehno obsahuje cca 8g a bravčové 15g v 100g. Navyše v hydine treba kladne hodnotiť zvýšený podiel polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sú významné pri prevencii srdcovo-cievnych ochorení. Mäso z hydiny obsahuje málo cholesterolu, v priemere len 0,07g. Aj preto sa hydinové mäso využíva v liečebnom diétnom systéme.

Hydinové mäso je aj dobrým zdrojom minerálnych látok -  draslíka, horčíka, ale aj fosforu a vápnika. Tieto dva vzájomne sa doplňujúce  minerály sú dôležité hlavne v detskom veku pre výstavbu kostry a zubov, ktorým zabezpečujú pevnosť. Vápnik plní svoju úlohu aj v procese zrážania krvi či prevencii civilizačných ochorení. Hydinové mäso má porovnateľný obsah železa s bravčovým a hovädzím mäsom. Všetky uvedené prednosti hydinového mäsa ho predurčujú k širokému uplatneniu v liečebných diétach, vrátane redukčných.

 

Aké hydinové mäso ponúkajú spotrebiteľom slovenskí hydinári?

 

Slovenskí spracovatelia hydiny ponúkajú svojim zákazníkom široký sortiment výrobkov. Popri štandardných kurčatách s vysokým kvalitatívnym štandardom si môže zákazník vybrať aj z ponuky prémiového kuracieho mäsa. Do tejto kategórie patria kurčatá chované v systéme welfare, teda v lepších životných podmienkach kurčiat. Ich podiel na produkcii hydinového mäsa predstavuje asi 15 %. Vysoká kvalita a zdravotná bezpečnosť – tieto atribúty sú alfou a omegou podnikania spracovateľov hydiny združených v Únii hydinárov Slovenska. Spotrebiteľov preto oslovujú štandardnými, ale aj prémiovými výrobkami, ktoré túto ich filozofiu v plnej miere prezentujú. Štandardný výkrm kurčiat dnes trvá 32 až 36 dní. Pri kurčatách chovaných v systéme welfare výkrm trvá minimálne 40 dní a pri pomaly rastúcich hybridoch chovaných v systéme welfare je to až 49 dní. Spotrebitelia ich nájde pod označením Zlaté kurča, Kura kráľovské a Úprimné kurča.

 

 Ako je to s kvalitou a zdravotnou nezávadnosťou  hydiny z veľkochovov?

 

Všetko hydinové mäso, teda štandardné ako aj prémiové, vyprodukované na Slovensku je niekoľkokrát slovenskými veterinármi skontrolované, bezpečné, kvalitné, zdravé a najmä čerstvé, keďže nemuselo precestovať pol Európy. Preto je veľmi dôležité, aby slovenský spotrebiteľ hľadal na obale najmä označenie pôvodu hydinového mäsa. Na každej etikete musí byť uvedená krajina chovu a zabitia hydiny slovami „Chované v“, „Zabité v“ alebo „Krajina pôvodu“. O kvalite a zdravotnej nezávadnosti svedčí najmä fakt, že za posledné desaťročie sme u nás nezaznamenali žiadne škandály a aféry, ako to bolo v prípadoch dovozovej hydiny napr. z Brazílie či Poľska. To by mal byť pre spotrebiteľov pri nákupoch dôležitý argument.

 

 

 

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.