Dovozy lacných potravín udupávajú domácu výrobu

         Záporné saldo zahraničného obchodu s hydinovým mäsom v SR za posledné 3 roky neustále rastie. Od roku 2016 vzrástlo takmer 4-násobne o 69,7 miliónov EUR na hodnotu – 93,7 miliónov EUR. Rovnaký vývoj je možné sledovať aj pri množstevnom vyjadrení dovozu. Dovoz hydinového mäsa stúpol od roku 2015 z objemu 48 828 ton na hodnotu 97 171 ton. Produkcia hydinového mäsa na Slovensku bola v roku 2019 na úrovni 71 502 ton, čo je o viac ako 10 000 ton menej ako objem dovozu. Rastúci dovoz hydinového mäsa negatívne vplýva na sebestačnosť v produkcii hydinového mäsa v SR, ktorá v roku 2019 klesla na úroveň 50,5 %.  .

Dovozy zahraničného hydinového mäsa pokračujú aj v priebehu roku 2020. Za prvý štvrťrok 2020 sa doviezlo do SR 20 823 ton hydinového mäsa a saldo zahraničného obchodu dosiahlo zápornú hodnotu – 26,5 miliónov EUR. V zahraničných reťazcoch pribúdajú dlhodobé akcie na dovážané chladené kuracie rezne. Lidl má v ponuke poľské kuracie rezne za 3,49 EUR/kg už niekoľko týždňov, aktuálne sú v ponuke v Bille rumunské kuracie rezne za 3,45 EUR/kg a v Metre predávali v akcii poľské kuracie rezne za 2,59 EUR/kg bez DPH a ukrajinské kuracie rezne za cenu 2,79-2,89 EUR/kg bez DPH. Ceny dovážaného hydinového mäsa sú výrazne pod úrovňou výrobných nákladov v SR a ohrozujú hospodársku súťaž na našom trhu. Takéto ceny sú pre slovenských spracovateľov a chovateľov hydiny likvidačné.

Dovozy hydinového mäsa majú negatívny vplyv aj na potravinovú bezpečnosť SR. Únia hydinárov Slovenska už niekoľko rokov upozorňuje na neustále sa objavujúce aféry so zahraničnými potravinami vrátane hydinového mäsa a vajec. Skutočnosť, že zo zahraničia sa na Slovensko dováža nekvalitné hydinové mäso sa potvrdila aj kontrolami ŠVPS SR vykonanými počas mesiacov apríl, máj a jún. Kontroly opätovne potvrdili, že lacné hydinové mäso dovážané na naše územie je nevyhovujúce, keď z trhu bolo stiahnutých až 8 výrobkov z Poľska. Konkrétne to boli  kuracie prsia, chladené kuracie štvrťky,  kuracie stehná dolné a kuracie prsia čerstvé. Dôvod? Salmonella Enteritidis,

Zistenia ŠVPS SR potvrdili, že akciové hydinové mäso dovážané na Slovensko a predávané spotrebiteľom za nízke ceny je zdravotne závadné a predstavuje veľké riziko pre zdravotný stav našich obyvateľov. Preto je dôležité, aby spotrebitelia nakupovali výhradne slovenské hydinové mäso.   

Zároveň považujeme za nevyhnutné, aby Vláda SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prijali účinné opatrenia na podporu chovu a spracovania hydiny v SR a aby sa na náš trh nedostávalo zdravotne závadné dovážané hydinové mäso, ktoré ohrozuje zdravie našich spotrebiteľov a z dôvodu extrémne nízkych cien pôsobí likvidačne aj na slovenských chovateľov a spracovateľov hydiny. Prijatie účinných opatrení je jedinou cestou na ochranu zdravia spotrebiteľov, na zachovanie potravinovej bezpečnosti a zvýšenie potravinovej sebestačnosti SR.

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.