Hydinári a opatrenia proti koronavírusu

 Slovenskí producenti hydiny a vajec zásobujú obchodný trh s hydinovým mäsom a vajciami aj v týchto neľahkých časoch pravidelne podľa objednávok, hoci  im vo výrobe chýba 10 až 20% zamestnancov kvôli OČR a PN.  V predchádzajúcich týždňoch sme zaznamenali zvýšený dopyt po našich produktoch, ktorý sa slovenským hydinárom darí v plne miere realizovať, aj napriek zvyšujúcim sa nákladom vyvolaných aktuálnou pandémiou.

Jednotlivé podniky prijali v súvislosti so šírením   koronavírusu množstvo opatrení, ktoré majú zabezpečiť spoľahlivú   výrobu bez dopadov na zdravie zamestnancov či spotrebiteľov. Nad bežné hygienické štandardy  sú na  pracoviskách  zabezpečené dezinfekčné prostriedky na umývanie rúk, zamestnanci nosia  ochranné rúška a rukavice, ktoré sa zamestnávatelia zabezpečiť rôznymi.  Cudzí ľudia majú zákaz vstupu do objektov s výnimkou nákupcov, servisných pracovníkov a pod., ktorým sa pred vstupom meria teplota a musia mať ochranné rúška..   
Všetky vozidlá prepravujúce živé zvieratá sú označené piktogramami, aby nemuseli na hraničných priechodoch stáť dlhé hodiny v kolóne, čo by pri jednodňových kurčatách, ktoré sa na Slovensko dovážajú na ďalší odchov, prípadne sliepkach určených na bitúnok v zahraničí znamenalo značný úhyn. Upredňostňovanie tranzitu živých zvierat bola jedna z požiadaviek ÚHS voči kompetentným orgánom. 

Chovatelia a výrobcovia hydiny a vajec prijali aj opatrenia týkajúce sa pohybu a stretávania sa  zamestnancov vo  výrobných objektoch, pri stravovaní v spoločných priestoroch, keď napríklad v jedálni pri jednom stole môže byť iba jeden človek a pod.

Únia hydinárov Slovenska zdôrazňuje, že ohrozením trhu a produkcie hydiny a vajec na Slovensku môže byť dovoz  z Poľska, kde zostáva veľká časť produkcie na skladoch.. Poľsko má obrovskú nadprodukciu hydinového mäsa aj vajec a po zatvorení reštauračných zariadení v Európe sa im výrazne znížil  export do zahraničia. Ak tieto prebytku dovezú za likvidačnú cenu na Slovensko, a už to v niektorých obchodných prevádzkach vidno,  bude to mať veľmi negatívny dopad na slovenských producentov.  Preto je dôležité, aby spotrebitelia nakupovali aj   v predveľkonočnom čase v obchodoch vajcia a hydinové mäso s pôvodom zo Slovenska. U týchto výrobkov majú záruku, že sú čerstvé, kvalitné a pod neustálou kontrolou potravinovej inšpekcie.
 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.