Opatrenia veľkochovateľov hydiny pred vtáčou chrípkou

 

 

            V posledných týždňoch bola v strednej Európe po takmer troch rokoch diagnostikovaná vtáčia chrípka. Pokiaľ v okolitých krajinách – v Poľsku a Maďarsko to bolo aj vo veľkochovoch hydiny, na území Slovenska je to rovnako ako v minulosti iba v drobnochove hydiny v domácnosti.

            Na prelome rokov boli v Poľsku objavené 4 ohniská vtáčej chrípky na farmách – na farme so 65 000 nosnicami a na 3 farmách s 12 000, 10 000 a 21 000 ks moriek. V poslednom týždni boli v Maďarsku objavené 2 ohniská vtáčej chrípky – na farme s 53 000 ks moriek a na farme so 115 000 ks kačíc.

            Na Slovensku sa vtáčia chrípka aj v minulosti vyskytovala iba u voľne žijúceho vtáctva a v drobnochovoch hydiny v domácnostiach, kde boli sliepky infikované migrujúcimi vtákmi. A keďže práve tie sú šíriteľmi vtáčej chrípky, veľmi ohrozenými sú preto aj veľkochovy nosníc s voľným výbehom, ktoré v poslednom období propagujú najmä ochranári a zahraničné obchodné reťazce. V týchto chovoch prichádza ku kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom a vzniká tu nebezpečenstvo rozšírenia infekčných ochorení. Preto považujeme klietkové chovy nosníc za najbezpečnejšie.

Dôvody prečo sa vtáčia chrípka v SR neobjavila doteraz vo veľkochovoch hydiny:

- 99 % slovenských chovov hydiny je v uzatvorených halách, kde voľne žijúce vtáctvo nemá prístup,

- vysoký objem investícií vynaložený v nedávnom období slovenskými chovateľmi na rekonštrukciu fariem, vrátane najmodernejších ventilačných a klimatizačných zariadení,

- veterinárny dohľad na farmách a stály veterinárny dozor na našich bitúnkoch,

- chovné priestory na farmách sú po každom turnuse dôkladne vyčistené a dezinfikované,

- voľne žijúce vtáctvo nemá prístup ku krmivu ani napájacej vode na farmách,

- základné opatrenia proti vtáčej chrípke sa uplatňujú počas celého roka.

            Aj napriek tomu je vtáčia chrípka nočnou morou každého chovateľa hydiny a o veľkochovoch to platí dvojnásobne. Aj preto na všetkých hydinových farmách na Slovensku platia v súčasnosti sprísnené prevádzkovo-hygienické opatrenia:

- mimoriadne interné veterinárne kontroly chovov,

- zákaz vstupu cudzích osôb vrátane áut na farmy, autá s krmivom musia prechádzať cez dezinfekčné brody, zamestnanci farmy cez rohože s dezinfekčným roztokom, aj nemrznúcim

- zamestnanci sa prezliekajú do pracovných odevov v priestoroch farmy,

- nie je možné striedanie obsluhy medzi jednotlivými halami,

- obsluhujúci personál má  zákaz  chovu hydiny či exotického vtáctva v domácnostiach a ani sa nemôže v takýchto priestoroch zdržiavať,

- na vodných plochách pri farmách spolu s poľovníkmi plašia chovatelia migrujúce vtáky.

            Keďže sme jediná krajina strednej Európy, ktorá v posledných rokoch nemala problémy s vtáčou chrípkou vo veľkochovoch hydiny, ani s inými aférami, ktoré sprevádzajú dovážanú hydinu a vajcia, slovenskí spotrebitelia sa nemusia obávať týchto potravín slovenského pôvodu. Práve naopak, mali by sa orientovať výhradne na slovenskú produkciu.

V prospech konzumácie slovenskej hydiny hovorí aj fakt, že v posledných 2 mesiacoch roku 2019 boli na Slovensku veterinárnymi kontrolórmi stiahnuté z predaja 2 nevyhovujúce výrobky kuracích pŕs, v ktorých bola zistená prítomnosť salmonely a pochádzali z Poľska.

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.