ÚHS organizuje už 29. ročník odborného podujatia

  

PROGRAM SEMINÁRA ÚHS 2019:

 

Utorok 26.11.2019

08:30-10:00:      Prezentácia účastníkov          (HALA GRANDE, 5. poschodie)

 

10:00-10:05:      Otvorenie Seminára ÚHS 2019

                        Ing. Timotej Husár, CSc., predseda Predstavenstva ÚHS

10:05-10:25:      Hlavné zásady odchovu kuričiek vo voliérových systémoch

MVDr. Milan Ondráček, INTEGRA, a.s.

10:25-10:50:      Výkrmnosť a jatočná hodnota kohútikov s rozdielnou intenzitou rastu v závislosti od spôsobov kŕmenia

            Prof. Ing. Eva Tůmová CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze

10:50-11:15:      Praktické tipy a triky na zlepšenie výsledkov u hydiny. Dostupnosť najnovších technológií výroby krmív pre slovenských chovateľov hydiny

                        MVDr. Branislav Gmuca, Ing. Pavel Musil, DE HEUS, a.s.

 

11:15-11:25:       Prestávka

 

11:25-11:50:       Výskum tepelnej záťaže brojlerov v chovateľskej praxi

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

11:50-12:15:      Náhrady sóje v krmive vyrábanom zo slnečnicového šrotu majúce HIPRO kvalitatívne ukazovatele

                                   Kristian Draganov, Dragomir Draganov, BABIČKIN DVOR a.s.

12:15-12:40:      Koliinfekcie - stály problém v chovoch brojlerových kurčiat

MVDr. Vladimír Seman, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

12:40-13:00:      Manažment rizika mykotoxínov v slovenských chovoch hydiny

Dr. Jaroslav Langer, BIOMIN Slovensko s.r.o. 

 

13:00-14:10:      Obedňajšia prestávka

 

14:10-14:30:      Eradikácia kokcidiózy u brojlerov

Ing. Karel Tittl, TEKRO, spol. s r.o.

14:30-14:50:      Rozdiely chovu nosníc v obohatených klietkach a voliérach a ekonomické dopady na túto zmenu

                        Benedikt Käuper, Salmet International, Ing.Ondřej Strejček, CSc., Hostivická STM, s.r.o.

14:50-15:10:      Predstavenie hydinárskej spoločnosti Pluriton Netherlands bv a jej dcérskej firmy  HLD a stručná charakteristika ponúkaných nosivých hybridov

Frank Zanders, János Hollár, Ing. Richard Dulaj, PLURITON Netherlands

15:10-15:30:      Hygiena napájacieho systému a prostredia a jej vplyv na úžitkovosť a zdravie hydiny 

MVDr. Anna Zimová, ADDICOO GROUP s.r.o.

15:30-15:50:      Použitie fytogénnych prípravkov AdiCox AP a adiHepaSOL® PF. – prírodná cesta k zdravému črevu a pečeni u nosníc s pozitívnym dopadom na úžitkovosť a ekonomiku chovu

Ing. Lubor Pavlík, BIOFERM SK, s.r.o.

15:50 -16:10:     Vláknina vo výžive hydiny - vplyv na zdravotný stav čriev, úžitkovosť a pohodu

Julia Kern, J. Rettenmaier & Söhne, Ing. Zbyněk Honzík, JRS ČR a SR

16:10-16:30:                  Základné parametre úžitkovosti oravky žltohnedej

RNDr. Emília Hanusová, NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby

 

09:00-17:00:      Postery vedeckého výskumu

 

19:00-01:00:      Spoločenský večer spojený s odovzdávaním cien pre pracovníkov v                                            hydinárskom priemysle         (Kongresová miestnosť – Sála Panoráma, 8. poschodie)

 

Zmena programu vyhradená

 

 

Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 18.11.2019 na mailovú adresu: molnar.unihyd@azet.sk.

 

 

Organizačné informácie, prihlášky:

Ing. Mgr. Daniel Molnár

Únia hydinárov Slovenska

Záhradnícka 4148/21

811 07 Bratislava – Staré Mesto

tel: 0911 226 814

mail: molnar.unihyd@azet.sk

www.uniahydinarov.sk

 

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.