Klietkové chovy nosníc? Pre a proti

[02.03.2019; Právo; Firma; s. 18; Jiří Tichý]

Způsoby chovů drůbeže, jejich ustájení je dnes velkým tématem. Snad všichni se shodneme, že chceme, aby byla i hospodářská zvířata chována za účelem nakrmení lidí, měla co možná nejdůstojnější životní podmínky. Jsou ale klecové chovy skutečně tak špatné?

Jisté skupiny lidí, které se ohánějí tím, že brání zájmy zvířat a vystupují proti velkochovům nosnic v klecových systémech. Až doposud by se mohlo zdát takové jednání logické a velmi humánní. Musíme však brát v potaz celou řadu nezpochybnitelných faktů a zejména to, že bychom měli nechat prostor k vyjádření se k danému tématu odborníkům, kteří se přirozeným chováním drůbeže zabývají a to na vědecké úrovni.

Nepolidšťujme je

To, co připadá člověku neúnosné, může být pro zvíře zcela běžnou součástí života, a to i v přírodě. Důležité je nepolidšťovat hospodářská zvířata. Prase, slepice nebo skot se jistě mnohem lépe vyspí na podlaze na slámě nebo na hradu, než někde v pohodlné posteli, v jaké spí každý z nás. Nepolidšťujme tedy zvířata a jejich potřeby.

Proč zrovna klece

Vraťme se ale ke klecovému odchovu drůbeže, který si vzali na paškál „ochránci" zvířat. Zde je dobré připomenout, že v klecích jsou umístěny pouze slepice, které snášejí vejce. Drůbež chovaná na maso se pohybuje volně. K tomu, aby byly slepice chovány v klecích, měli chovatelé mnoho důvodů. Jedním z hlavních je zdravotní stránka drůbeže, což souvisí s dodáváním zdravých vajec koncovým konzumentům. Takto chovaný kur se lépe a přehledně kontroluje z hlediska možných úhynů nebo nemocí. Když totiž chováte stovky až tisíce slepic volně - pobíhající pohromadě, jen těžko zkontrolujete nebo dohledáte nějaký nemocný nebo uhynulý kus.

Nezávadná vejce

Dalším důvodem, proč je klecový chov u velkochovů využíván je fakt, že slepice jednotlivá vejce neznečistí, neporuší skořápku a samotný sběr vajec je jednodušší a přehledný. Výsledkem je eliminace výskytu nemocí jako je salmonela, jejíž výskyt u vajec od slepic chovaných na podestýlce je výrazně vyšší.

Etologie zvířat

V úvahu bychom měli vzít i etologii zvířat - i slepice mají svoji hierarchii, V jedné kleci je například deset slepic - kde je možné hierarchii vytvořit a podle ní potom žít. U velkých hejn je vytvoření hierarchie prakticky nemožné. Nejen z tohoto důvodů dochází mezi zvířaty k daleko častějším střetům, které končí nezřídka tím, že ostatní slepice jednu konkrétní uklovou k smrti. Na rozdíl od klecového způsobu chovu ji ošetřující personál téměř nikdy nenajde - slepice ji totiž bezezbytku sežerou.

Slepičí openspacy

Že jsou tyto drůbeží openspacy (tj. volné prostory) náročné pro slepice samotné, potvrzuje i fakt, že zde dochází k mnohem větší míře úhynů, a to až o 10 % větším oproti klecím. Ve společném způsobu ustájení dochází i k větší míře rozšíření různých nemocí či parazitů. Je tedy otázkou, zdali jde ochráncům zvířat opravdu o jejich pohodu - nejsou-li brány v potaz jasné argumenty z řad odborníků.

Možná je ještě dobré dodat, že všechny slepice, ať už jsou chované jakýmkoli způsobem, na konci snáškového cyklu přepeřují. Přepeřují již od 50. týdne věku bez rozdílu v systému ustájení. Vypadají zubožené, protože jim původní peří vypelichalo, a nové ještě nestihlo dorůst. Slepice z klecových chovů jsou často zneužívány v různých antikampaních právě v této fázi. Dokonce jsou ukazovány původní neobohacené klece, které jsou využívány z 90 % ve světe (mimo EU). Nenechme se tedy strhnout a používejme selský rozum.

 

 

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.