V roku 2019 čakajú nové výzvy

 

(Roľnícke noviny 16.1.2019) - V roku 2019 čakajú podľa riaditeľa Únie hydinárov Slovenska Daniela Molnára všetky podnikateľské subjekty, ktoré pôsobia v tomto potravinárskom odvetví, nové výzvy. Ich zvládnutie bude veľmi dôležité z hľadiska ďaľšej existencie tohto odvetvia na Slovensku. 

Extrémy hydinárskeho sektora 

Veľký dopad na našich hydinárov majú najmä extrémne nízke realizačné ceny hydinárskych výrobkov.

„Za posledných 10 rokov narástli našim hydinárom mzdy o viac ako 100 percent, realizačné ceny však v posledných rokoch klesali o 40 až 50 percent, a dnes sú na úrovni výrobných nákladov," zhodnotil vývoj v sektore riaditeľ Únie hydinárov Slovenska.

Základným problémom je však nedostatok zamestnancov. Ide o problém, ktorý momentálne trápi všetkých potravinárov a poľnohospodárov na Slovensku.

Na Slovensku máme veľmi nízky podiel hydinového mäsa - a to nielen na pultoch obchodných reťazcov, ale aj vo verejných či napríklad v školských stravovacích zariadeniach. Práve tam sa spotrebitelia veľmi málo zaujímajú o pôvod mäsa, ktoré dostanú na tanieri.

„V druhom polroku 2018 sme zaznamenali veľký nárast dovozov hydinového mäsa do našej krajiny. Narastá hlavne dovoz z krajín mimo Európskej únie. Konkrétne ukrajinské mäso za extrémne nízke ceny, ktoré sú pre slovenských výrobcov likvidačné, sa začalo objavovať aj v maloobchodnej sieti," zdôraznil Daniel Molnár a dodal: „Ak štát nevyvinie určité opatrenia na ochranu trhu, tak to môže mať na chovateľov veľmi negatívne dôsledky. Môže dokonca dôjsť aj k likvidácii chovov."

Nové výzvy

V  roku 2019 bude hlavnou úlohou hydinárov tlak na ochranu trhu a vyvíjanie ďalších opatrení, ktoré by napomohli k stabilizácii výroby a k ďalšiemu rozvoju sektora. Ochranu je potrebné zabezpečiť aj pri produkcii vajec.

„Zaznamenali sme výrazný tlak niektorých obchodných reťazcov, aby sa prestali predávať vajcia z klietkových chovov, a v obchodoch aby sa ponúkali len vajcia podstielkové. Problémom je to, že na Slovensku je viac ako 88 percent vajec práve z klietkových chovov," zdôraznil D. Molnár.

V krajinách EÚ prevažujú práve vajíčka z klietkového chovu. Podľa našich hydinárov spôsob chovu nosníc nevplýva na kvalitu a na zloženie vajec. Hlavnou výhodou klietkového chovu nosníc je ich vyššia intenzita znášky, vysoká úroveň hygieny a kontroly zdravotného stavu sliepok. Podstielkový chov alebo chov sliepok vo voľnom výbehu je o 30 ž 40 percent drahší.

Slovenskí hydinári vítajú schválenie projektu zelená nafta, do ktorého by mala byť zaradená aj hydina. Do systému podpôr by chceli hydinári dostať aj systém, určený na predchádzanie rizika vzniku chorôb, tzv. zoonózy.

„Za 7 rokov získali naši hydinári celkovú podporu vo výške 7 mil. eur. V Českej republike dostávajú hydinári na prevenciu voči zoonóze každý rok 16 mil. eur," takto zdôraznil Daniel Molnár možnosti na vyrovnanie konkurencieschopnosti s okolitými štátmi.

Azda najväčšou výhodou slovenských hydinárov je to, že dlhodobo ponúkajú kvalitnú, čerstvú a bezpečnú hydinu a rovnako aj vajcia bez akýchkoľvek škandálov. Spotrebiteľ sa teda pri ich kúpe nemusí ničoho obávať.

 

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.