V reťazcoch už aj ukrajinská hydina

 

 

Vláda SR v roku 2014 schválila Koncepciu rozvoju potravinárskeho priemyslu na roky 2014-2020. Cieľom tohto materiálu bolo zabezpečiť postupné zvyšovanie sebestačnosti SR v produkcii hydinového mäsa až na úroveň 77 % v roku 2020. Realita je však úplne iná. Ako konštatuje Úniy hydinárov Slovenska, v roku 2017 sme boli v produkcii hydinového mäsa sebestační iba na úrovni 62 % a podiel slovenského hydinového mäsa na pultoch obchodných reťazcov bol podľa prieskumu SPPK iba na úrovni 46 %. Z dôvodu zvyšovania ponuky dovážaného hydinového mäsa na pultoch zahraničných obchodných reťazcov v druhom polroku 2018, bude tento podiel na konci roku 2018 na výrazne nižšej úrovni.

Únia hydinárov Slovenska už v priebehu roka 2014 po znížení ciel na dovoz ukrajinských potravín upozorňovala na nebezpečenstvo dovozu lacného hydinového mäsa z Ukrajiny. V roku 2017 sme zaregistrovali zvýšený objem ponuky ukrajinského hydinového mäsa v stravovacích zariadeniach. V priebehu roku 2018 začalo prenikať lacné ukrajinské hydinové mäso už aj do maloobchodnej siete na Slovensku. Počas jesene  sú na pultoch  zahraničných obchodných reťazcov  ukrajinské chladené kuracie rezne a začali postupne vytláčať sortiment slovenských spracovateľov hydiny. Dôvodom boli výrazne nižšie predajné ceny. Sortiment ukrajinského mäsa sa v obchodnej sieti postupne rozširuje a dnes sú tam už ponúkané viaceré kuracie diely za ceny podstatne nižšie ako pri slovenskej produkcii. V ponuke zahraničných obchodných reťazcov v akciách sú aj poľské kuracie rezne, poľské kuracie stehenné štvrte a rumunské kuracie rezne, nechýba ani hydina z Maďarska či Českej republiky. Takýto pestrý sortiment  hydiny z rôznych krajín v obchodoch nikde inde nenájdete.

Slovensko je jediná krajina  v priestore strednej Európy, ktorá umožnila ukrajinskému producentovi hydiny zriadiť si prevádzku na svojom území! Slovenskí spracovatelia hydiny musia spĺňať všetky prísne pravidlá EÚ a sú pod dôslednou kontrolou veterinárnych inšpektorov. V zahraničí a v tretích krajinách tomu tak vždy nie je. O tom svedčí veľké množstvo potravinových afér so zahraničným hydinovým mäsom v posledných rokoch. Pri krajinách mimo EÚ ide o hydinové mäso s neznámym pôvodom, bez vysledovateľnosti a bez prísnej kontroly ako v krajinách EÚ. Že s ukrajinskou hydinou nie je všetko v poriadku, ukazujú aj kontroly ŠVPS. Veterinári odobrali z vyše 500 ukrajinských kamiónov 90 vzoriek a skúmali okrem iného podiel tzv. cudzej vody či cudzorodých látok. Kým obsah vody prekročili kontrolované vzorky o 2 percentá, pri skúmaní rakovinotvorných dioxínov zachytili veterinári ich zvyšky. Hoci išlo o podlimitné množstvá, ale našli ich v každej skúmanej vzorke, obrátia sa podľa riaditeľa Jozefa Bíreša na Európsku komisiu, aby preverila ukrajinského dodávateľa.

Ukrajinské hydinové mäso sa najskôr objavilo v zariadeniach školského stravovania. Mäso s pôvodom mimo krajín EÚ môže mať vážny negatívny dopad na zdravotný stav, ale najmä správny vývin našich detí. Zarážajúce je, že sa ukrajinské hydinové mäso následne objavilo v niektorých zahraničných obchodných reťazcoch. Predpokladáme, že najmä vďaka veľmi nízkej cene. A to aj napriek tomu, že tieto obchodné reťazce dlhodobo deklarujú orientáciu na slovenský pôvod potravinách, či už v reklamách, letákoch alebo priamo označovaním na pultoch.  

Preto sa slovenský spotrebiteľ musí pri nákupe orientovať na slovenské hydinové mäso.  Hydinové mäso pochádzajúce zo Slovenska je niekoľkokrát slovenskými veterinármi skontrolované, bezpečné, kvalitné, zdravé a najmä čerstvé, keďže nemuselo precestovať pol Európy. Preto je veľmi dôležité, aby slovenský spotrebiteľ hľadal na obale najmä označenie pôvodu hydinového mäsa. Na každej etikete musí byť uvedená krajina chovu a zabitia hydiny slovami „Chované v“, „Zabité v“ alebo „Krajina pôvodu“. Iba zvýšením dopytu spotrebiteľom po slovenskom hydinovom mäse, môže prísť k rastu domácej produkcie a tým k zvyšovaniu sebestačnosti SR a najmä zlepšovaniu potravinovej bezpečnosti v SR.

Od budúceho roka bude štát hradiť  deťom obedy v školách. A tak sú namieste obavy, ktorým hydinárom, z ktorých krajín budú tiecť peniaze zo štátneho rozpočtu, keď už teraz je podiel slovenskej hydiny v školských stravovacích zariadeniach asi na úrovni 20% a príchodom ukrajinského spracovateľa je predpoklad, že to ešte viac klesne! Je len a len na rodičoch, aj keď to už nebude za  ich peniaze, ale sú to ich ich deti, aby sa zaujímali, akého pôvodu je hydina v školskej jedálni.

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.