Seminár ÚHS už čoskoro, netreba váhať

 

 

V závere roka už tradične organizuje Únia hydinárov Slovenska odborný  seminár pre liaharov, chovateľov a spracovateľov hydiny, výrobcov konzumných vajec,  ako aj pre odborníkov z oblasti veterinárnej medicíny a výroby veterinárnych prípravkov, producentov krmív a zástupcov ďaľších profesií, ktoré s hydinárskym odvetvím úzko spolupracujú. Ako sa už stalo pravidlom v posledných rokoch, aj tentokrát sa hydinári stretnú v hoteli Permon vo Vysokých Tatrách. V utorok 27. novembra 2018.

Prezentácie renomovaných odborníkov zo Slovenska, Česka ale aj z iných krajín poskytujú účastníkom prehľad o novej legislative týkajúcej sa tohto odvetvia, ale aj množstvo informácii a poznatkov z oblasti ustajnenia, výživy a celkovej  starostlivosti o hydinu, ktoré pomôžu pri zefektívňovaní a zvyšovaní kvality  chovov a spracovania hydiny v náročnom európskom prostredí.

“ Posledné roky ukázali, že hydinári chcú nové informácie, pretože veda a výskum aj v našom odvetví ide rýchlo dopredu a pri každodennej robote často nie je čas všetko nové evidovať. A práve takéto stretnutie výskumníkov, manažérov podnikov, zootechnikov a ostatných ľudí z praxe poskytuje priestor pre  získanie kontaktov, zoznámenie sa s množstvom noviniek, ktoré možno násladne preniesť do svojej praxe. Náš seminár má už niekoľko rokov medzinárodný rozmer a prezentujú sa na ňom zástupcovia mnohých renomovaných firiem, ,” hovorí riaditeľ ÚHS ing. Daniel Molnár. Preto dvere na medzinárodný seminár sú otvorené nielen pre veľkovýrobcov, ale všetkých, ktorí  v hydinárskom odvetví podnikajú.

 

 

 PROGRAM SEMINÁRA ÚHS 2018:

 

Utorok 27.11.2018

08:30-10:00:    Prezentácia účastníkov        

10:00-10:05:    Otvorenie Seminára ÚHS 2018

                        Ing. Timotej Husár, CSc., predseda Predstavenstva ÚHS

10:05-10:20:    Aktuálna situácia v chovoch hydiny v ČR a v SR

                        Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., Českomoravská drůbežářská unie, z.s.

                        Ing. Mgr. Daniel Molnár, Únia hydinárov Slovenska

10:20-10:50:    Moderné haly pre výkrm brojlerov

Ing. Lubor Skalka, Cobb Germany

10:50-11:15:    Výroba brojlerov bez antibiotík

Ing. Vladimír Zima, AVIAGEN

 

11:15-11:25:    Prestávka

 

11:25-11:45:    Inovatívne riešenie v rozmnožovacích chovoch nosníc

Daniela Vitásková, INTEGRA, a.s.

11:45-12:15:    Systémy ustajnenia nosníc a bezpečnosť produkcie vajec      

Prof. Ing. Eva Tůmová CSc., ČZU v Praze

12:15-12:40:    Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti u nosníc - vplyv na welfare a ekonomiku chovu

Michael Toscano, PhD., Univerzita v Berne, Zollikofen

RNDr. Ľubor Košťál, CSc., Centrum biovied SAV, v. v. i., Bratislava

12:40-13:00:    Vplyv vybraných kŕmnych aditív na črevné patogény a na výkon nosníc

Dr. Jaroslav Langer, BIOMIN Slovensko s.r.o.          

 

13:00-14:15:    Obedňajšia prestávka

 

14:15-14:30:      Štúdia overenia účinnosti adiCox SOL. PF proti infekcii Eimeria tenella u kurčiat a jej využitie v praxi

Ing. Zdeněk Pěnkava, BIOFERM SK, s.r.o.

14:30-14:50:    Negatívne dopady mykotoxínov na zdravie a úžitkovosť v chovoch nosníc

Ing. Monika Smetanová, ADDICOO GROUP s.r.o.

14:50-15:05:    Cryptoprogram

Ing. Karel Tittl, TEKRO, spol. s r.o.

15:05-15:25:    Ekonomika Biosecurity v chove hydiny

Ing. Karel Tittl, TEKRO, spol. s r.o.

15:25-15:45:    Využitie automatických umývacích strojov v hydinárstve - nová cesta  k automatizácii a úspore nákladov

Bjarne Echberg, Manutech

Ing. Ondřej Strejček, CSc., Hostivická STM, s.r.o.

15:45-16:00:    Možnosti výkrmu kuracích brojlerov bez antibiotík a antikokcidík

MVDr. Pavel Mádr, CSc. MBA ., Kheiron, Vetwell

 

09:00-17:00:    Postery vedeckého výskumu

zástupcovia SPU v Nitre, STU v Bratislave, UVLF v Košiciach, Centra biovied SAV v Bratislave, NPPC – VÚŽV v Lužiankach

 

19:00-01:00:    Spoločenský večer spojený s odovzdávaním cien pre pracovníkov v   hydinárskom priemysle      

 

 

Všetky potrebné informácie získajú záujemcovia na  adrese molnar.unihyd@azet.sk.

 

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.