Náklady rastú, odbytové ceny klesajú

 

           

„Napriek tomu, že ceny vstupov do hydinárskeho priemyslu neustále rastú už niekoľko rokov, na odbytových cenách hydinového mäsa sa to v posledných 6 rokoch vôbec neprejavuje. Tento stav je však už dlhšie z pohľadu chovateľov ako aj spracovateľov hydiny neudržateľný,“  konštatoval D. Molnár..

            Ak sa pozrieme na dlhodobý vývoj priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hydinárskom priemysle, v období medzi rokmi 2010 a 2017 prišlo k nárastu mzdy o 83 %. V rovnakom období však prišlo k poklesu priemernej realizačnej ceny za kura chladené o 16 %. Keď však porovnáme obdobie rokov 2013 a 2017, zistíme, že pokles priemernej realizačnej ceny je až o 41,2 %. Cena za kura chladené poklesla za obdobie posledných 5 rokov z 2,09 EUR/kg na 1,48 EUR/kg. Výsledkom je, že realizačná cena sa dostala pod úroveň výrobných nákladov, čím sa výroba stáva nerentabilnou. Obdobná situácia je aj pri kuracích rezňoch, kde v období medzi rokmi 2010 a 2017 poklesla odbytová cena o 21 %. Rovnaká situácia je aj pri živej hydine, kde za posledných 5 rokov klesla priemerná odbytová cena o 26 % z 1,01 EUR/kg na 0,80 EUR/kg.

Výrobné vstupy v chove ako aj spracovaní hydiny neustále narastajú:

1/ cena kŕmnych zmesí, ktorá tvorí takmer 75 % nákladov chovateľa hydiny

2/ cena práce zamestnancov, ktorá tvorí pre spracovateľa hydiny takmer 50 % výrobných nákladov

3/ cena energií – elektrická energia a plyn u chovateľa aj spracovateľa

4/ cena za logistiku – nárast cien nafty, mýtnych poplatkov, dopravných nákladov, miezd

5/ cena za obalový materiál – ceny obalov ako aj narastajúci poplatok za odpady z obalov.

             Napriek neustále rastúcim cenám vstupov, ceny produkcie neustále klesajú. Hlavným problémom je predaj hydinového mäsa cez letákové akcie. Obchodné reťazce sa predbiehajú v tom, ktorí z nich ponúkne svojim zákazníkom kura za najnižšiu cenu v akcii. A to aj napriek tomu, že produkcia hydiny nie je sezónnou záležitosťou a nepotrebuje žiadne výpredaje.

            „V roku 2018 hydinárom pribúdajú ďalšie navýšenia cien vstupov do výroby – výrobcami kŕmnych zmesí avizované zvýšenie cien kŕmnych zmesí z dôvodu sucha, nárast cien elektrickej energie a plynu, zavedenie príplatkov k mzdám za sviatky a nočné služby ako aj nárast minimálnej mzdy“, uviedol I. Gróf..

            Odbytová cena za kura chladené je v SR v porovnaní s ďalšími krajinami EÚ na veľmi nízkej úrovni. Priemerná odbytová cena za kura chladené v EÚ je o 17 % vyššia ako na Slovensku, v Českej republike je o 23 % vyššia ako na Slovensku, v Rakúsku je o 45 % vyššia ako na Slovensku a v Nemecku je o 74 % vyššia ako na Slovensku.

Tieto všetky dôvody sa podľa ÚHS podieľajú na potrebe okamžitého zvýšenia odbytových cien za hydinové mäso až do 15 %. V opačnom prípade finančná situácia v chove a spracovaní hydiny v SR ohrozí ďalšiu existenciu chovateľov ako aj spracovateľov hydiny a odvetviu hrozí kolaps.

 

 

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.