Fipronil opäť útočí na zdravie

 

[04.07.2018; Roľnícke noviny;   Ing. PAVOL FRIČ]

Slovo odborníka

Vlani približne o takomto čase sa prevalila megakauza s pesticídom fipronil, ktorý je zakázaný pre použitie v potravinovom reťazci. Táto aféra stála milióny spotrebiteľov nemalé peniaze, pretože cena vajec a vaječných výrobkov sa vyšvihla na astronomickú úroveň.

Okrem toho milióny obyvateľov môžu v budúcnosti možno očakávať nešpecifikované zdravotné problémy, počínajúc neurologickými, pokračujúc problémami s gastrointestinálnym traktom a končiac problémami karcinogénneho charakteru.

V týchto dňoch sa v Nemecku opäť objavila dodávka vajec z Holandska, v ktorej bola nameraná úroveň 0,019 miligramu fipronilu na jeden kilogram vajec, pričom povolená hranica je 0,005 miligramu na kilogram, čiže táto hranica bola prekročená takmer štvornásobne.

Treba povedať, že i táto hranica je nezmyselná, pretože by mala byť na úrovni 0,00 mg/kg, pretože pesticídy - a najmä nebezpečné pesticídy - nemajú mať v potravinách miesto.

V západnej Európe je to zrejme inak. Kvôli zisku sú niektorí podnikatelia ochotní a schopní riskovať zdravie miliónov obyvateľov. Vajíčka boli z Holandska do Nemecka dodávané v čase 17. 05. až do 04. 06. 2018. Je otázka, koľko takto kontaminovaných vajec sme zatiaľ zjedli.

S pravdepodobnosťou, ktorá hraničí až s istotou sme ich skonzumovali milióny. Alebo skôr niekoľko desiatok miliónov, pretože opäť zlyhal systém varovania, a zachytiť škodlivú potravinu na pulte v predajni je skoro to isté ako utekať za rozbehnutým rýchlikom.

Ponúka sa otázka, ako je to možné? Jednoducho je to tak, že milióny kontaminovaných sliepok sa mali zlikvidovať v kafilérii, ale skutočnosť bola taká, že 7 a možno až 10 miliónov nosníc Holanďania nezlikvidovali v kafilériách, ale ponechali si ich v chovoch, a tieto nosnice ďalej produkovali vajcia, určené na humánnu potrebu. Pýtate sa, ako je to možné?

Ak by ich totiž Holanďania chceli poctivo zlikvidovať, potom by museli do kafilérie odviezť približne 12000 ton materiálu, čo by za krátku dobu úplne zahltilo kapacity kafilérií. V prípade, že by ich boli spracovali na mäsovokostnú múčku, potom vyvstáva otázka, čo s týmto tovarom urobili ďalej, pretože vo finálnom výrobku by bol fipronil tak naakumulovaný, že tisíce ton mäsovokostnej múčky by museli vyviezť na skládku.

Ale toto riešenie by bolo úplne proti environmentálnym zásadám, čiže niečo tu nesedí, a niekto - slušne povedané - zavádza verejnosť.

Namiesto toho naši „priatelia" v Holandsku ale i v Belgicku vymysleli úskočný manéver: kontaminované vajcia si „podržali" v halách, spracúvali ich na melanž a na sušené vajcia, a takto riedili obsah fipronilu v konečnom výrobku.

Keby toto isté urobili naše farmy na Slovensku, neminul by nás trest, a možno by nám v Bruseli na 5 rokov zastavili dotácie do agrárneho rezortu, ale vzhľadom na to, že sa to udialo v západnej Európe, tak je to v poriadku. Sú to predsa občania prvej kategórie, majú vyššie platy, väčšie agrárne dotácie a v konečnom dôsledku aj vyššiu úroveň fipronilu v telesných tekutinách.

Oficiálne vysvetlenie je také, že predpokladajú, že fipronilom bola kontaminovaná pôda, ale takémuto tvrdeniu neveria hádam ani srnky na pažiti… a neveria mu ani samotní Holanďania.

Problém tkvie zrejme v tom, že rezíduá tohto pesticídu ostali v technológii, ktorá je umiestnená v hale, respektíve v stovkách hál, a zbaviť sa tejto látky nie je také jednoduché. V podstate je namieste obava, že haly, ktoré boli týmto prípravkom kontaminované, budú ešte pomerne dlhú dobu vykazovať známky reziduálnej kontaminácie.

Mali by to riešiť orgány, zodpovedné za potravinovú bezpečnosť v daných krajinách, ale je otázne, do akej miery pôjdu proti vlastným ľuďom a proti svojim podnikateľom, keď v takých obludných rozmeroch legálne povolili ohrozenie zdravia miliónov ľudí…

Producenti vajec na Slovensku majú výhodu v tom, že u nás sa prípravok s touto účinnou látkou nepoužíval, a teda výrobné priestory nemáme kontaminované, čo by sme mali využiť ako našu výhodu, a obchodným reťazcom by sme mali deklarovať, že naše výrobky sú oproti iným „čisté" a sú bez akýchkoľvek škodlivín.

Konzumujme teda vajcia s označením SK, a je jedno, od ktorého slovenského výrobcu tieto vajcia budú; hlavne nech je tam značka SK.

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.