Seminár hydinárov o súčasnosti i najnovších trendoch

 Seminár hydinárov o súčasnosti i najnovších trendoch

        Na Podbanskom sa uskutočnil 7. 12. 2011 seminár Únie hydinárov Slovenska. Viac ako 100 zástupcov slovenských liaharenských, chovateľských a spracovateľských firiem, producentov slepačích vajec, veterinárov, výrobcov krmív, vakcín, technologických zariadení, ako aj hostí zo Slovenska a zahraničia sa oboznámilo s aktuálnou legislatívou riešiaci zdravotný stav, chov, zdravotnú bezpečnosť a kvalitu hydiny a  hydinových výrobkov. Oboznámili sa aj  s viacerými novinkami a ďalšími aktuálnymi otázkami, ktoré súvisia s produkciu vysoko kvalitného a zdravotne nezávadného mäsa,  hydinových výrobkov a slepačích vajec. O týchto témach prednášali odborníci  zo Slovenska, Česka, Maďarska, Talianska a Holandska.

           Na úvod seminára zhodnotil súčasnú situáciu v slovenskom hydinárskom odvetví predseda ÚHS Ing. Timotej Husár. Ako uviedol,  hydinári stále musia tvrdo zápasiť o svoju existenciu, odolávať  dovozom nekvalitnej hydiny zo zahraničia, pričom zdôraznil, že zlepšenie stavu nastane vtedy, keď slovenskí zákazníci budú viac ako doteraz pri nákupoch pozerať nielen na cenu, ale hlavne na kvalitu ponúkaného hydinového mäsa, hydinových výrobkov a slepačích vajec. A to im slovenskí producenti zaručia. Platí to nielen pri obchodnej sieti, ale aj pri verejnom, závodnom a školskom stravovaní.

         Na seminári sa zúčastnil aj ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ktorý počas hodinovej prednášky odprezentoval aktuálne úpravy legislatívy chovu brojlerov, nosníc a spracovania hydinového mäsa ako aj výsledky kontrol vykonaných veterinárnymi kontrolórmi. Zaujímavé prezentácie  zabezpečili aj ďalší  hostia – predsedníčka Českomoravskej hydinárskej únie Ing. Dagmar Tůmová, ktorá účastníkov  oboznámila s aktuálnou situáciou v ČR a MVDr. Ladislav Lojda, ktorý hovoril  o aktuálnych virózach v chovoch hydiny. V ďalšom programe prišli na rad prednášky   z oblasti šľachtenia hydiny, kŕmenia hydiny, technológií na chov hydiny ako aj z oblasti liečiv. Zaujímavé témy si v programe našli všetci účastníci, či sa zaoberajú problematikou liahnutia hydiny, chovu brojlerov, chovu nosníc alebo spracovania hydinového mäsa.

Večer pokračoval seminár   spoločenským programom. V jeho úvode ÚHS udelila ocenenia pracovníkom  za ich celoživotnú prácu.   Za oblasť liahnutia hydiny bol ocenený Ing. Stanislav Borek, ktorý pracoval v Liaharenskom podniku Nitra a v spoločnosti Kovobel. Za oblasť chovu hydiny bola ocenená Ing. Emília Hefková, ktorá pracovala v spoločnosti ProOvo. Zo spracovateľskej sféry prevzala ocenenie Anna Cifrová, ktorá pracuje v spoločnosti HYZA.

       Po tejto milej pozornosti voči dlhoročným hydinárom nasledovalo posedenie všetkých zúčastnených pri dobrom jedle, vínku a tradičnej slovenskej ľudovej hudbe, kde mali priestor na obchodné rokovania a uzatváranie obchodných kontraktov pre budúci rok.

      Pozitívom seminára bol takisto prejavený záujem  podnikateľských subjektov, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a Maďarska o členstvo v Únii hydinárov Slovenska.

foto1.jpg foto2.jpg
foto3.jpg foto4.jpg
foto5.jpg  

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.