Na seminár ÚHS už v októbri

   

   

Únia hydinárov Slovenska aj v tomto roku organizuje v hoteli Permon v Podbanskom odborný seminár určený   chovateľom hydiny, spracovateľom, výrobcom krmív, dodávateľom technológii a ďalším odborníkom, ktorí priamo pracujú v tomto odvteví potravinárskeho priemyslu, prípadne s ním nejakým spôsobom spolupracujú. Stalo sa už tradíciou, že súčasťou podujatia je  prezentácia viacerých firiem a tá nebude chýbať ani tentokrát. Predstavenstvo ÚHS zároveň ocení zaslúžilých pracovníkov v odvetví. Seminár, ktorý sa tento rok uskutoční o niečo skôr ako po minulé roky, a to 3. októbra 2017,  bude opäť  vítanou príležitosťou tak pre veľkochovateľov a spracovateľov hydiny, veľkoproducentov vajec, ako aj pre drobných podnikateľov v tejto oblasti zoznámiť sa s aktuálnymi novinkami v slovenskom a európskom hydinárstve.  Vzhľadom na viaceré kauzy a škandály v sektore hydinárstva v zahraničí je nutné aj získavaním nových informácii a podnetov udržovať vysoké štandarty výroby hydinového mäsa a produkcie konzumných slepačích vajec na Slovensku. Podrobnejšie informácie o seminári na molnar.unihyd@azet.sk.  

 

PROGRAM SEMINÁRA ÚHS 2017:

 

Utorok 03.10.2017

 

09:00-10:00:    Prezentácia účastníkov (HALA GRANDE, 5. poschodie)

 

10:00-10:05:     Otvorenie seminára

                        Ing. Timotej Husár, CSc., predseda predstavenstva Únie hydinárov Slovenska

10:05-10:35:    Veterinárna legislatíva v chove hydiny, výsledky úradných kontrol

                        MVDr. Gabriela Virgalová, Štátna veterinárna a potravinová správa SR

                        MVDr. Ing. Fridolín Pokorný, Štátna veterinárna a potravinová správa SR

10:35-11:05:    BAT pre chov hydiny a zmeny integrovaných povolení pre chov hydiny

                        Ing. Cyril Burda, Slovenská inšpekcia životného prostredia

11:05-11:30:    Šľachtenie nosivých sliepok

                        Ing. Pavel Kolník, Institute de Selection Animale B.V.

 

11:30-11:40:    Prestávka

 

11:40-11:55:    Vady hydinového mäsa pri porážke

                        MVDr. Jozef Kalus, Slovenská asociácia aviárnej medicíny

11:55-12:20:    Vplyv štruktúry krmiva na integritu tráviaceho traktu

                        MVDr Branislav Gmuca, DE HEUS International

12:20-12:40:    BIOTRONIC TOP línia- prielom v Gram negatívnom manažmente hydiny

                        Jaroslav Langer, Dr., BIOMIN Slovensko s.r.o.

12:40-13:00:    Preventívne opatrenia proti zavlečeniu nebezpečných nákaz

                        Ing. Karel Tittl, TEKRO, spol. s r.o., Česká republika


13:00-14:15:    Obedňajšia prestávka

 

14:15-14:30:    Využitie fytoncídov – cesta k potencovaniu účinku a ochrane antibiotík (chemoterapeut)  v    chovoch hydiny

                        Ewa Cichocka, MVD, Adifeed, Poľsko (BIOFERM SK, s.r.o.)

14:30-14:45:    Vplyv hygieny napájacieho systému na welfare a ekonomiku v chovoch hydiny

                        Ing. Karel Tittl, TEKRO, spol. s r.o., Česká republika

14:45-15:00:    Mikroklíma – existuje optimálne riešenie?

                        Ing. Ladislav Martinek, AGE s.r.o., Česká republika

15:00-15:15:    Pozitívny vplyv welfare na ekonomiku chovu hydiny

                        Ing. Monika Smetanová, DELACON Biotechnik ČR, spol. s r.o

15:15-15:30:    Štúdia: HARTMANN & GFK o segmentácii spotrebiteľov v kategórii vajec

                        Carsten Sandau, Piotr Dolezko, HARTMANN Hungary KFT

Július Nemčík, HARTMANN Hungary KFT. (TASHY Agrotrade, spol. s r.o.)

15:30-15:45:    Prelomová kontrola roztočíkov

                        Dr. Zoltan Szabo, Cymedica, Maďarsko

                        MVDr. Milan Matuš, CYMEDICA SK, spol. s r.o.

15:45-16:00:    Tetra Group dnes

                        Zoltán Budai, BÁBOLNA TETRA Kft., Maďarsko

                        MVDr. Beáta Valentovičová

 

19:00-01:00:    Spoločenský večer spojený s odovzdávaním cien pre pracovníkov v  hydinárskopriemysle           

Zmena programu vyhradená

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.