Stravovanie v školských jedálňach

Rodičia viete, aké mäso ponúkajú Vaším deťom v školských jedálňach?

Toto bola nosná téma Tlačovej besedy, na ktorej početnej novinárskej obci dával odpovede riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár a člen predstvenstva ÚHS, gen. r.iad Hyza Topoľčany Karol Ponesz. Praktickú demonštráciu markantných rozdielov medzi dovážanou mrazenou hydinou a čerstvou od domácich spracovateľov poskytol šéf marketingu spoločnosti Hyza Mikuláš Šranko.

V čom vidí ÚHS najväčší problém?

Na jednej strane sú normy stanovené ministerstvom, v ktorých sa hovorí o surovinách v najvyššej kvalite, na druhej strane je realita, ktorá dokazuje úplný opak.
Preto ÚHS uskutočnila prieskum v zariadeniach školského stravovania v Nitrianskom kraji. Výsledky prieskumu sú nasledovné:

1/ Podiel slovenských výrobcov 5 %

V Nitrianskom kraji je 583 zariadení školského stravovania.
Iba 30 z nich nakupuje hydinové mäso priamo od slovenských výrobcov, čo predstavuje podiel 5 %.
To znamená, že iba 5 % z detí Nitrianskeho kraja sa stravuje zdravo. A to bol prieskum uskutočnený v kraji, kde majú svoje prevádzky 2 slovenskí spracovatelia hydiny – Hyza Topoľčany a HSH Veľké Zálužie.
V ostatných krajoch a v rámci celého Slovenska je tento podiel ešte nižší.
95 % školských jedální nakupuje hydinu od rôznych sprostredkovateľov, veľkoobchodov a obchodných reťazcov, kde sú ponúkané nekvalitné výrobky, čo preukázali kontroly a rozbory veterinárov. Mnohé výrobky nimi predávané boli označené ako nepožívateľné a boli stiahnuté z predaja.
Mäso je podávané v školských jedálňach týždenne 3 krát. Z toho hydinové mäso jeden až dva razy týždenne.
Z našich prepočtov vyplýva, že v Nitrianskom kraji sa spotrebuje ročne v školských jedálňach 219 ton hydinového mäsa. Iba 5 % z tejto hodnoty, čo predstavuje 11 ton, pochádza od slovenských výrobcov. 208 ton pochádza od priekupníkov a veľkoobchodov. Na dodanie takéhoto množstvo hydinového mäsa majú naši výrobcovia kapacitu. A majú aj záujem dodať ho.

2/ Prieskum u detí

Naše prieskumy priamo v školských jedálňach preukázali, že deti sú so stravou nespokojné.
Deti odnášali naspäť nekvalitné mäso, ktoré im nechutilo. Teda rodičia platia za stravu, ktorú deti vôbec nezjedia. Radšej sa potom po ceste domov zastavia na hamburger, alebo nejakú sladkosť. Čo rozhodne neprospieva ich zdraviu.
Rovnaký výsledok preukázal aj prieskum, ktorý bol prezentovaný pánom Židekom v jednej televíznej relácii.
Dôvodom je to, že školy chcú na strave našich detí ušetriť peniaze, a preto nakúpia lacnejšie suroviny. Veď variť sa dá aj z nich a norma sa dodrží. Fakt, že deťom takáto strava nechutí, ich nezaujíma. Hlavne, že ušetrili.
Naopak prieskumy v školských jedálňach, ktoré nakupujú slovenské hydinové mäso, preukázali, že deťom obedy viac chutia a sú spokojnejšie so stravou.

3/ Chorobnosť

Konzumácia nekvalitných potravín od mladého veku má veľký vplyv aj na chorobnosť detí. Pozrite sa na dnešnú mládež! Trápia ich choroby a neduhy, o ktorých sa ich starým rodičom ani len nesnívalo! Každé druhé dieťa trápi znížená imunita alebo alergie a vytvára sa u nich základ pre vznik rakoviny.
Našim cieľom by malo byť, aby bola mladá generácia zdravá a aby boli aj deti spokojné so svojou stravou. Preto je potrebné apelovať na rodičov a predstaviteľov škôl, aby presadzovali zdravú stravu pre svoje deti. Veď základnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín, používať potravinové komodity najvyššej kvality a zachovávať vlastnosti potravín tak, aby boli vhodné pre uspokojenie výživových potrieb stravníkov.
Zaujímajme sa o to, čo naše deti jedia a chcime od riaditeľov škôl a školských jedální aby požadovali od svojich dodávateľov kvalitné slovenské suroviny regionálneho charakteru, od domácich, slovenských výrobcov a spracovateľov, ktoré nemusia byť zbytočne zmrazované a upravované tak, aby sa mohli prepravovať stovky ba tisícky kilometrov! Tým že kúpou podporíte slovenského výrobcu, podporíte v konečnom dôsledku aj sami seba a aj slovenskú, domácu kvalitu. Kvalitné kuracie mäso by malo pri tom pre svoj vysoký obsah živín patriť na popredné priečky v jedálnom lístku každého človeka, hlavne mladých ľudí, a to pre nízky obsah tuku a vysoký obsah živín.

4/ Náklady na obed

Náklady na nákup potravín na 1 jedlo sú stanovené ministerstvom. Túto hodnotu jedla musia dodržať všetky jedálne. Prečo sa však do tejto normy nákladov na 1 porciu zmestí 5 % školských jedální, ktoré nakupujú kvalitné hydinové mäso od slovenských výrobcov a rovnako aj 95 % jedální, ktoré nakupujú lacnejšie a nekvalitné mäso z dovozu? Veď platia pre ne nielen rovnaké materiálno-spotrebné normy, ale aj rovnaké receptúry vydané Ministerstvom školstva.

5/ Prednosti čerstvého mäsa a riziká mrazeného z dovozu

  • slovenskí spracovatelia dodávajú čerstvé hydinové mäso, ktoré vedia doviezť do 24 hodín
  • pri mrazenom mäse z dovozu je otázny pôvod, vek, prebaľovanie zahraničného mäsa (možnosť dioxínov, antibiotík)
  • senzoriku je možné posúdiť až po rozmrazení
  • záruka je pri nich 12 alebo viac mesiacov
  • nízka cena znamená nízku kvalitu – preukázali výsledky kontrol – nemecké, francúzske mäso
  • nadmerná strata tekutiny pri rozmrazovaní mäsa a príprave jedla – o 25 %
  • zmenšená porcia mäsa
  • nižší obsah bielkovín
  • nižšia energetická hodnota pripravených pokrmov

Zoznam školských jedální v Nitrianskom kraji, ktoré odoberajú čerstvé
hydinové mäso od domácich producentov.

uhs_skolske_jedalne_nr_kraj.pdf (súbor PDF, 76,3kB)

 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.