Ak starostovia nenahlásia ambulantný predaj, riskujú pokuty

Mnoho starostov aj napriek zákonnej povinnosti nenahlasuje vopred ambulantný predaj hydiny a hydinových výrobkov vo svojich obciach.

 

 

 

BRATISLAVA 10. novembra (WEBNOVINY) – Mnoho starostov aj napriek novovzniknutej povinnosti nenahlasuje vopred ambulantný predaj vo svojich obciach. Na štvrtkovej tlačovej konferencii na to upozornili zástupcovia Únie hydinárov Slovenska. Starostovia pritom riskujú, že im Śtátna veterinárna a potravinová správa udelí za nenahlásenie ambulantného predaja sankcie. “Mnoho starostov vôbec nevie, že takáto povinnosť im z tohto zákona vyplýva, takže sme to oznámili Združeniu miest a obcí Slovenska, aby tomu venovali pozornosť,” vysvetlil riaditeľ únie Daniel Molnár.

Podľa novely zákona o potravinách, ktorá platí od novembra tohto roku, majú totiž obce povinnosť vopred nahlasovať príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe ambulantný predaj v obci.

Združenie miest a obcí Slovenska však pripomína, že kompetencie samospráv sú v prípade ambulantného predaja značne obmedzené. “Samosprávy majú oklieštené kompetencie, ktoré im napríklad neumožňujú sankcionovať predajcov za predaj nekvalitných potravín, alebo potravín za hranicou lehoty spotreby,” uviedol v reakcii na tvrdenia hydinárov hovorca ZMOS Michal Kaliňák.  Ako dodal, obce a mestá schvaľujú trhový poriadok a sledujú jeho dodržiavanie predajcami s tým, že dokonca majú právo kontrolovať pôvod lesných plodín a podobne. To podľa jeho názoru jasne ukazuje, že samosprávy si môžu plniť svoje úlohy len vtedy, ak im to zákon umožňuje. “Mestá a obce nie sú servisný útvar štátu,” dodal Kaliňák.

 

Nekontrolovaný predaj

 

V prípade hydiny môže Slovensko podľa Ladislava Birčáka zo spoločnosti Novogal Dvory nad Žitavou pri nekontrolovanom predaji na dani z pridanej hodnoty prichádzať ročne až o 15 mil. eur. “To už nie je zanedbateľná položka, ktorá môže chýbať v štátnom rozpočte,” myslí si Birčák. Navyše mäso, ktoré sa takýmto spôsobom predáva, často nespĺňa základné hygienické a zdravotné normy.

 

Riskovanie zdravotných problémov

 

Ivan Kostúr zo Slovenskej asociácie aviárnej medicíny prirovnal niektoré ambulantné predaje k pirátstvu, pri ktorom kupujúci riskujú aj zdravotné problémy, keďže v mnohých prípadoch nie je známy pôvod krmiva predávanej hydiny. “Častokrát táto hydina je predávaná v nevyhovujúcich  hygienických podmienkach, je to predávané v igelitových taškách alebo priamo do tašiek spotrebiteľov, čo absolútne nezodpovedá hygieniským normám Európskej únie,” uviedol.

 

Predaj aj bez povolenia

 

Molnár upozornil aj na fakt, že predajcovia nemajú vždy ani potrebné povolenia.” Mnoho   predajcov, ktorí sú na Slovensku, tak praktikujú predaj bez povolení, bez označenia tovaru, nemajú povolenie od štátnej veterinárnej správy ani od úradu verejného zdravotníctva, alebo ho majú len v určitých krajoch a praktikujú tieto predaje aj v iných krajoch,” vysvetlil Molnár. 

Podporujeme slovenské hydinové výrobky

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu. Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.